Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Laerdal Medical

Oppdragsgiver

Laerdal Global Health

Prosjektnavn

NeoBeat

Fagdisiplin

Designledelse

Det er mye som kan gå galt når et barn akkurat er kommet til verden. Jordmødre og helsepersonell trenger så mye informasjon som mulig om den lille kroppen. Hvis barnet ikke begynner å puste eller mister bevisstheten, er hvert eneste sekund dyrebart.

Når hvert hjerteslag teller

Det kan imidlertid være utfordrende å måle helsetilstanden på nyfødte fordi huden deres er våt og ofte dekket av fett slik at det er vanskelig å utstyre dem med måleapparater. Når apparatet først er koblet til, kan det ta så mye som ett minutt før du får respons. Da kan det være for sent.

NeoBeat er vinner av DOGA-merket 2019.
NeoBeat er allerede tatt i bruk på sykehus i Norge, Tanzania, Uganda, DR Kongo, Nepal og USA.
Foto: Laerdal Global Health
NeoBeat er vinner av DOGA-merket 2019.
NeoBeat kan redde 400 000 mødre og barn årlig.
Foto: Laerdal Global Health

Neobeat er et produkt som skal løse dette. Apparatet er utviklet av Laerdal Medical for Laerdal Global Health og inngår i deres portefølje med løsninger som redder livet til mødre og barn verden over. NeoBeat er svært enkel i bruk og gir informasjon om hjerterytmen til nyfødte umiddelbart via et tydelig display. Måleapparatet er oppladbart, kan gjenbrukes og trenger ingen tilleggsprodukter ut over den medfølgende laderen.

Kan redde 400 000 mødre og barn årlig

NeoBeat er allerede tatt i bruk på sykehus i Norge, Tanzania, Uganda, DR Kongo, Nepal og USA. Sammen med resten av Laerdals portefølje, skal dette produktet bidra til at Laerdal når sitt overordnede mål om å redde 400 000 mødre og barn årlig.

NeoBeat er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Laerdal Global Health
NeoBeat er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Øystein Gomo

Juryens uttalelse

NeoBeat er et resultat av en svært grundig prosess. Her stemmer alt: Den har en grundig gjennomtenkt form og funksjon som vi opplever som nyskapende på sitt felt. Den er enkel og intuitiv å bruke, gjøre ren og lade, og den er laget for å vare lenge. Den etterlater seg også et lavt miljøavtrykk.

Når den i tillegg har en gjennomtenkt finansieringsplan, der høyere pris i industriland finansierer bruken i lavutviklingsland, er det bare å gratulere Laerdal med nok et flott produkt i en allerede imponerende portefølje.

Involverte i prosjektet

Joar Eilevstjønn, prosjektleder, systemarkitekt, algoritmeutvikler
Øystein Gomo, produktdesign og mekanisk konstruksjon
Ole Terje Østrem, design og UX
Cenk Aytekin, design og UX
Lars Roger Solem, elektronikkutvikler
Jan Arild Røyneberg, software-utvikler
Marjo Liikanen, materialspesialist
Sara Brunner, verifikasjons- og valideringsansvarlig
Helge Fossan, elektronikkutvikler
Sakina Girnary, markeds- og implementeringsspesialist
Jennifer Gilbertson, markeds- og implementeringsspesialist
Helge Myklebust, prosjekteier

 

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.