Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Utøver

Bleed

Oppdragsgiver

Avo Consulting

Projsketnavn

Avo Consulting

Fagdisiplin

Grafisk design

Avo Consulting er et av landets ledende konsulentselskaper innenfor kunstig intelligens og har siden oppstarten i 2016 hatt en eventyrlig vekst i både omsetning og antall ansatte. Rask vekst skjer ikke helt uten voksesmerter, og de hadde behov for en effektiv visuell identitet for å skape en felles kultur og et referansepunkt de ansatte raskt kunne ta i bruk.

En samlende identitet uten grenser

Sammen med Avo Consulting utviklet designbyrået et eget skriftsnitt som de kalte AvoDings, og som fungerer som visuelle forslag til Avos virke. Inspirasjonen fra legendariske fonten dingbats var det ingen som la skjul på. Tvert imot omtaler de AvoDings som en slags hyllest til typesnittet som ble brukt til å skape bilder på digitale flater da internett ikke hadde båndbredde til å reprodusere bilder og grafikk på en effektiv måte.

Projektet Avo Consulting er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Bleed
Projektet Avo Consulting er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Bleed

Systemet er enkelt: A-en står fast, mens V-en og O-en kan visualiseres og tolkes fritt. Dette gir stor fleksibilitet og gjør systemet enkelt å bruke for de ansatte. Det er også en subtil kommentar til det grenseløse potensialet som ligger i kunstig intelligens.

Projektet Avo Consulting er vinner av DOGA-merket 2019.
Foto: Bleed
Projektet Avo Consulting er vinner av DOGA-merket 2019
Foto: Bleed

Juryens uttalelse

Det er veldig tøft av et såpass nystartet konsulentselskap, som skal bryne seg mot størrelser som Accenture og lignende, at de våger å dyrke sin egenart og viser selvtillit og vilje til å utfordre. I tillegg bidrar arbeidet til å bygge intern identitet på en effektiv måte.

Å ha en font som merkevarebærer er et smart grep for et fremadstormende konsulenthus, siden det er kostnadseffektivt, fleksibelt og enkelt å bruke. Dette er rett og slett en svært god måte å bruke design på.

Involverte i prosjektet

Svein Haakon Lia, Kreativ Leder, Bleed
Halvor Nordrum, Designer, Bleed
Marie Louise Steen, Prosjektleder, Bleed

Om DOGA-merket

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjekter som mottar DOGA-merket er forbildeeksempler som viser hvordan design- og arkitekturkompetanse har bidratt til å skape løsninger som bidrar positivt til miljøet, samfunnet og økonomien. DOGA-merket har vært utdelt siden 1961, og var tidligere kjent som Merket for god design.