Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Konkurransen er et samarbeid mellom DOGA, innovasjonsklyngen Nordic Edge og kommunene Lebesby i Troms og Finnmark, Lund i Rogaland og Vang i Innlandet.

Fristen for å sende inn forslag er 7. juni 2021.

Alle forslag er velkomne

– Vi håper å få inn mange kreative og fremtidsrettede forslag, som kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser og levende lokalsamfunn i disse tre kommunene, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder for innovasjonskonkurransen i DOGA.

Alle kan sende inn forslag: bedrifter, enkeltpersonforetak, startups, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner. Vi oppfordrer til å gå sammen om å lage tverrfaglige og innovative løsningsforslag som treffer kommunenes behov.

De beste forslagene premieres med 150 000 kroner

Blant de innkomne forslagene vil en jury velge ut to finalister pr. kommune. Finalistene – seks i alt – vil bli premiert med 150 000 kroner hver for å utvikle løsningsforslagene videre i samarbeid med kommunene. De endelige vinnerne – en for hver kommune – offentliggjøres på Nordic Edge Expo i september 2021.

Selv om ikke alle forslagene når opp, vil alle som deltar i konkurransen få muligheten til å

 • utforske nye partnerskap og samarbeids- og forretningsmodeller
 • arbeide med spennende samfunnsutfordringer som krever tverrfaglige løsninger og nytenkning
 • møte kommunene i en tidlig fase
 • gå i front for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling
 • få både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Møt kommunene og få mer informasjon

Synes du dette høres interessant ut, men vil gjerne vite mer? Da kan du bli med på et eller flere av de digitale møtene vi arrangerer i april. Her kan du bli bedre kjent med kommunene og deres behov, og også finne mulige samarbeidspartnere.

Møtene kaller vi for samskapingsverksteder. Samskaping er et begrep som ofte brukes når det er snakk om innovasjon og utvikling i offentlig sektor og kommunene. Samskaping er et likeverdig samarbeid mellom ulike parter, som næringsliv, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og innbyggerne i en kommune. Målet er å avdekke reelle problemer og finne nye og bedre løsninger.

Vi arrangerer tre samskapingsverksteder

Lebesby kommune, 20. april kl. 09.30-12.00

Lund kommune, 23. april kl. 09.30-12.00

Vang kommune, 28. april kl. 09.30-12.00

 

Lebesby – vil ha digitale innbyggere

Lebesby har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage nye verktøy/plattformer for dialog og samhandling med innbyggere. Løsningen må åpne for samhandling uavhengig av fysiske avstander – både med innbyggere innad i kommunen og potensielle digitale innbyggere utenfor kommunen.

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Meld deg på samskapingsverkstedet 20. april >>

Velkommen til samskapingsverksted for Lebesby kommune
Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere.
Foto: Kristin Mørch

Lund – vil forene håndverk og høyteknologi

Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnestensbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage innovative konsepter for hvordan aktivitetene til hjørnestensbedriftene kan bli mer synlige i sentrum. De vil også finne ut hvordan de kan etablere fysiske og digitale arenaer hvor bedriftene kan samhandle med innbyggere.

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Meld deg på samskapingsverkstedet 23. april >>

Moi Kommune
Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter og fremme nyetableringer.
Foto: Moi kommune

Vang kommune – vil tenke nytt om å jobbe og bo

Vang kommune vil skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som samtidig favner de særegne kvalitetene til Vang. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage en ny modell for bolig- og næringsutvikling som bygger på og fremmer en tydelig stedsidentitet.

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Meld deg på samskapingsverkstedet 28. april >>

Vang kommune_GNIST_DOGA_foto_Anne Marte_Foer.jpg
Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger og skape et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.
Foto: Anne Marte Før

Disse velger finalister og vinnere

Forslagene vil bli vurdert av en jury med følgende medlemmer: :

 • Mona Handeland, Distriktssenteret
 • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
 • Anne Romsaas, KS
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
 • Randi Torvik, Siva
 • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
 • Siri Holmboe Høibo, DOGA 

I juryen sitter også to representanter fra hver kommune, og en fra hver fylkeskommune. Innbyggere i Lebesby, Lund og Vang vil også bidra med innspill og anbefalinger underveis i prosessen.


Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: