Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

– Her er det ikke bare et stort behov, men også et enormt potensial. Vi håper å få inn mange kreative og fremtidsrettede forslag, som kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser og levende lokalsamfunn i disse tre foregangskommunene, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder for innovasjonskonkurransen i DOGA.

Alle forslag er velkomne

Alle kan sende inn forslag: privatpersoner, studenter, bedrifter, enkeltpersonforetak, startups, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner. Vi oppfordrer til å gå sammen om å lage tverrfaglige og innovative ideer og konsepter som treffer kommunenes behov.

De beste forslagene premieres med 150 000 kroner

Blant de innkomne forslagene vil en jury velge ut to finalister pr. kommune. Finalistene – seks i alt – vil bli premiert med 150 000 kroner hver, og inviteres til dialog med kommunene, fylkeskommunene og andre gode støttespillere.

De endelige vinnerne – en for hver kommune – offentliggjøres på Nordic Edge Expo i september 2021.

Selv om ikke alle forslagene når opp, vil alle som deltar i konkurransen få muligheten til å

 • utforske nye partnerskap og samarbeids- og forretningsmodeller
 • arbeide med spennende samfunnsutfordringer som krever tverrfaglige løsninger og nytenkning
 • møte kommunene i en tidlig fase
 • gå i front for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling
 • få både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Konkurransen er et samarbeid mellom DOGA, innovasjonsklyngen Nordic Edge og kommunene Lebesby i Troms og Finnmark, Lund i Rogaland og Vang i Innlandet. Disse ble valgt ut blant 42 søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensial, forankring og overføringsverdi til andre kommuner.

Fristen for å sende inn forslag er 7. juni 2021.

Lebesby – vil ha digitale innbyggere

Lebesby har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Kommunen inviterer næringslivet til å finne på nye, digitale måter å få til økt dialog og samhandling med innbyggere - både med dem som allerede bor og jobber i kommunen, men også med dem utenfor kommunen som kan være en viktig ressurs i utviklingen av fremtidens Lebesby.

Se opptak, presentasjoner, deltakerliste og annet materiale fra digitalt verksted 20. april >>

LinkedIn-gruppe hvor du kan stille spørsmål til kommunen og finne eventuelle samarbeidspartnere >>

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Velkommen til samskapingsverksted for Lebesby kommune
Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere.
Foto: Kristin Mørch

Lund – vil forene håndverk og høyteknologi

Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnesteinsbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Men de vil gjerne beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere som velger å bli boende. Lund kommune ber næringslivet om hjelp med å lage nyskapende konsepter for hvordan de kan engasjere både næringsliv og innbyggere i samfunnsutviklingen, og etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen.

Se opptak, presentasjoner, deltakerliste og annet materiale fra digitalt verksted 23. april >>

LinkedIn-gruppe hvor du kan stille spørsmål til kommunen og finne eventuelle samarbeidspartnere >>

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Moi Kommune
Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter og fremme nyetableringer.
Foto: Moi kommune

Vang kommune – vil tenke nytt om å jobbe og bo

Vang kommune er ikke redd for å tenke nytt og kreativt. Men for at Vang skal være en kommune hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, vil de satse på å skape et levende og attraktivt sentrum. De er derfor på jakt etter gode ideer og modeller for bolig- og næringsutvikling, som dekker behovene til både innbyggere, næringsliv og besøkende – og som samtidig bygger på og fremhever en tydelig stedsidentitet.

Se opptak, presentasjoner, deltakerliste og annet materiale fra digitalt verksted 28 april >>

LinkedIn-gruppe hvor du kan stille spørsmål til kommunen og finne eventuelle samarbeidspartnere >>

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Vang kommune_GNIST_DOGA_foto_Anne Marte_Foer.jpg
Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger og skape et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.
Foto: Anne Marte Før

Disse velger finalister og vinnere

Forslagene vil bli vurdert av en jury med følgende medlemmer:

 • Mona Handeland, Distriktssenteret
 • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
 • Anne Romsaas, KS
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
 • Randi Torvik, Siva
 • Siri Holmboe Høibo, DOGA 

I juryen sitter også to representanter fra hver kommune, og en fra hver fylkeskommune. Innbyggere i Lebesby, Lund og Vang vil også bidra med innspill og anbefalinger underveis i prosessen.


Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.