Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

42 kommuner fra hele landet søkte om å få delta i Gnist-programmet. 

– Vi er veldig imponert over pågangsmotet og innovasjonsviljen til mange av landets kommuner, og gleder oss stort til å jobbe videre med utfordringene til tre av dem i samarbeid med næringslivsaktører, innbyggere og fylkeskommunene, sier prosjektleder Malin Kock Hansen, DOGA.

Boligmodeller, fraflytting og ny teknologi er temaer de tre utvalgte  kommunene nå skal jobbe med. 

Tar utgangspunkt i lokale behov

Gnist er særlig rettet mot distriktskommuner. Programmet tilrettelegger for å ta i bruk nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering som verktøy. Dette for å styrke kommunenes arbeid med smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling – med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov.

– Vi er jublende glad og takknemlig over å ha blitt valgt ut som Gnist-kommune!

Sigurd Rafaelsen

Ordfører i Lebesby

Dette er de nye Gnist-kommunene

Vang kommune, Innlandet

Nye boligmodeller for sentrumsutvikling i distriktskommuner
Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger i sentrum. Gjennom Gnist-programmet ønsker kommunen å lage nye samarbeidsmodeller mellom kommuner og private utbyggere som kan skape engasjement og næringsutvikling – og ikke minst et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.

– Vang kommune er svært nøgd med å vere ein av dei utvalde kommunane som får vere med i Gnist-programmet. Me trur at kommunen både har mykje å lære av dei kompetansemiljøa som er med i programmet, og at me kan bidra med våre erfaringar og tankar om framtidsretta og miljøvenleg sentrumsutvikling i distrikta, sier kommunedirektør Erlend Haaverstad.

Begrunnelse fra juryen
Sentrums- og boligutvikling i distriktene er en interessant og relevant tematikk. Boliger tilpasset både eksisterende og nye innbyggeres behov er viktig for å skape levende sentrum og attraktive lokalsamfunn. Det å få til samarbeid med utbyggere kan være vanskelig, og lykkes man med dette vil det være en modell som mange andre distriktskommuner vil kunne dra nytte av.

Vang kommune_GNIST_DOGA_foto_Anne Marte_Foer.jpg
Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger og skape et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.
Foto: Anne Marte Før

Lebesby kommune, Troms og Finnmark

Digitale løsninger for utflyttere som en ressurs
Kan fraflytting utnyttes til noe positivt? Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere. Ved å se på utflyttere som en ressurs ønsker man å få bedre innsikt i kompetansen til unge voksne og samtidig også innspill til planleggingen av fremtidens Lebesby.

– Vi er jublende glad og takknemlig over å ha blitt valgt ut som Gnist-kommune! Vi ser frem til samarbeid med det som for oss er nye kompetansemiljøer, som kan bidra til nye innfallsvinkler og perspektiver på en problemstilling som angår mange distriktskommuner. Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen, forteller at kommunen gleder seg stort til fortsettelsen.

Begrunnelse fra juryen
Fraflytting er et stort problem for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på fraflytting fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre utnytte ressursene til dem som velger å flytte. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning både for å få utflyttere tilbake og for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Digitale løsninger for utflyttere som en ressurs
Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere.
Foto: Christoffer Jensen

Lund kommune, Rogaland

Hvordan kan ny teknologi styrke konkurranseevnen til hjørnesteinsbedrifter?
Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for å styrke konkurranseevnen til eksisterende næringsliv, fremme nyetableringer og tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye innbyggere.

Ordfører Magnhild Eia og kommunedirektør Siv Kristin Egenes, forteller at de er stolte over å ha blitt valgt til Gnist-programmet.

– Det passer perfekt inn i våre overordnede planer for et smartere og mer bærekraftig Lund, og vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med næringslivet, innbyggere og fylkeskommunen.

Begrunnelse fra juryen
Hvordan distriktskommuner kan arbeide med både innbyggere og hjørnesteinsbedrifter for å tiltrekke seg nye innbyggere er et svært relevant tema med stor overføringsverdi til mange kommuner. Dette gjelder særlig når man ser på potensialet for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi. Juryen ser store muligheter for innovasjon, og for å se steds- og næringsutvikling i sammenheng.

Moi Kommune
Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter og fremme nyetableringer.
Foto: Moi kommune

Innovative og langsiktige løsninger

Sammen med næringslivsaktører, innbyggere, fylkeskommuner og andre relevante aktører vil DOGA legge til rette for en prosess som gir innovative og langsiktige løsninger på de utvalgte kommunenes utfordringer. Nye samarbeidsmodeller, designdrevet innovasjon og innbyggerinvolvering er sentrale verktøy i programmet.

Det blir også lagt opp til følgeforskning av Gnist-programmet i samarbeid med Distriktssenteret og fylkeskommunene. Følgende kommuner kommer til å jobbe parallelt med egen utfordring samt bidra med innspill til prosessen:

  • Følger Vang: Hadsel, Nordland, Kvitsøy, Rogaland, Bygland, Agder og Ringebu, Innlandet
  • Følger Lebesby: Høylandet, Trøndelag, Namsskogan, Trøndelag og Årdal, Vestland
  • Følger Lund: Vefsn, Nordland

Juryen i Gnist-programmet består av følgende personer:

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.