Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist-prosjekter

Kragerø er blant kommunene som deltar i Gnist innovasjon 2023-2024.

Foto: Dedication Photography

Kommunene ble valgt ut i samarbeid med fylkeskommunene og programmets samarbeidspartnere i Nordic Edge, Future Built og OsloMet.

Utvalget ble gjort på bakgrunn av utfordringen kommunene ønsket å jobbe med og forståelsen de hadde for den og hvordan en innovasjonsprosess fungerer. I tillegg så vi på forankringen internt og ut mot lokale samarbeidsaktører og selvsagt kommunens bærekraftambisjoner.

Disse kommunene ble valgt ut

Les mer om Gnist innovasjon 2025 >>

Andøy kommune i Nordland

Andøy kommune står i en utfordrende spagat mellom store nasjonale og internasjonale satsninger og et lokalsamfunn som ikke er rigget for å motta tilflyttere på en måte som sikrer at de blir en ressurs og en naturlig del av Andøysamfunnet.

Hvordan kan man bruke eksisterende infrastruktur på nye måter som sikrer gode boliger og spennende møteplasser i Andenes? 

Andøy kommune valgte designfirmaet Travers og arkitektkontoret Lala Tøyen som sitt innovasjonsteam, for å løse bolig- og møteplassutfordringen i Andenes:

Hvordan gå fra et satelittsamfunn til bærekraftig boligutvikling?

Under kan du se film om prosessen til Andøy kommune og hvordan de jobber med sine utfordringer.

Grue kommune i Innlandet

I Grues kommunesenter Kirkenær, kjemper mange elementer om plassen: Riksvei med tungtransport, jernbane uten stasjon, butikker og boliger, industribedrifter og landbruksarealer og selvsagt folk og sosiale møteplasser.

Hvordan skal man prioritere arealbruken for at utviklingen i Grue blir bærekraftig over tid? Er grønn næringsutvikling slått sammen med innbyggerbehov, det som skal til for å skape gode lokalsamfunn?

For å jobbe med denne utfordringen valgte Grue kommune et sammensatt team med bred erfaring fra både samskapingsprosesser og kobling mellom industri og stedsutvikling.  

Teamet består av Arkitektkontorene Pir 2 og Etyde, Prosser Projects og NTNU Wood ved Pasi Alto.

Under kan du se film om prosessen til Grue kommune og hvordan de har jobbet med sine utfordringer.

Kragerø kommune i Telemark

Konfliktnivået i byutviklingsdebatten i sommerbyen Kragerø er høyt, og tilliten til kommunen er dalende. Mange opplever at investeringsvillige utbyggere i lang tid har fått sette premissene for utvikling.

Hvordan kan kommunen jobbe på nye måter for å sikre beboernes ønsker og behov blir en synlig og kraftfull del av utviklingen i Kragerø?  

Deres hovedutfordring har vært hvordan man går fra utbyggerstyrt til innbyggerstyrt byutvikling?

Designkontoret Lokalt byrå og arkitekt og planlegger Vigleik Wigum bistår Kragerø kommune i dette arbeidet og med seg har kommunen flere viktige lokale støttespillere i blant annet Næringsforeningen og møteplassen Centralen.

Under kan du se film om prosessen til Kragerø kommune og hvordan de jobber med sine utfordringer.

Sarpsborg kommune i Østfold

Etter mange år med stadig større levekårsutfordringer har Østre bydel i Sarpsborg blitt en del av den statlige områdesatsningsordningen. Gnist markerte startskuddet for arbeidet i bydelen og ønsket var å utforske hvordan bydelens mange kulturkvaliteter kan bidra til en kulturendring der samarbeid står i fokus.

I tillegg til at kommunen har mobilisert bred internt og lokalt med flere kommunale virksomheter og avdelinger, kulturinsitusjoner, foreninger og grundermiljøer, har de også fått med seg et erfarent innovasjonsteam. Teamet består av Nedenfra Ideelt, Growlab, Pir 2, Assata og Prosser Projects.

Under kan du se film om prosessen til Sarpsborg kommune og hvordan de jobber med sine utfordringer.

Averøy kommune i Møre og Romsdal

Den gamle skolebygningen Varde ruver over Bruhagen sentrum, og etter mange mislykkete aktiveringsforsøk omtale eiendommen nå som en samtidsruin. Dagens private eier og kommunen vil sammen endre dette. I Gnist har de utforsket om Varde kan bli et forbilde for både bærekraftig kulturminneforvaltning og lokalsamfunnsutvikling.   

Deres utfordring har vært hvordan de skal gå fra samtidsruin til veiviser for bærekraftig utvikling.

Med seg for utforske dette, har Averøy kommune designkontorene Growlab og Anna Design, Sol-is arkitekter og Natural state.

Under kan du se film om prosessen til Averøy kommune og hvordan de jobber med sine utfordringer.