Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Fylkeskommunene er sentrale samarbeidspartnere i programmet og er med på å mobilisere og plukke ut kommuner til Gnist løsninger samt fungerer som støttespillere for kommunene underveis i prosessen.

Andre nasjonale bidragsytere er Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Husbanken, Siva, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og KS. Dette både for å bidra med kompetanse og øke sannsynligheten for realisering av konkrete utviklingsprosjekter i kommunene.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: