DOGA på Nordic Edge Expo

For niende gang skal Nordic Edge Expo, Nordens ledende smartby-konferanse, gjennomføres i Stavanger. Her får du oversikt over DOGAs bidrag til programmet.

Kragerø var én av fem utvalgte kommuner til Gnist-programmet i 2023.

Foto: Dedication Photography
Hvor

Stavanger konserthus, og andre steder i byen

Dato
6. mai 2024 - 8. mai 2024

Nordic Edge Expo har i år temaet «Be the Change» og har et særlig fokus på hvordan god samhandling i våre store byer kan bidra til aktiv handling for å nå våre felles bærekraftsmål.

Nordic Edge Expo samler folk fra offentlig sektor, privat næringsliv, gründermiljøer og akademia. Hit kommer de for å bygge nettverk og utveksle kunnskap om bærekraftig og innovativ by- og stedsutvikling.

Kjøp billetter (nordicedgeexpo.org) >>

DOGA presenterer Norges mest fremoverlente kommuner

I år bidrar DOGA med tre faglige arrangementer og en utstilling som løfter praktisk læring fra kommuner som jobber med innovasjonsprosesser. Vi ønsker å vise nye metoder og løsninger andre kan ta i bruk for å takle fremtidsutfordringer og skape bærekraftige steder.

Faglig vorspiel

Når: Tirsdag 7. mai, klokken 16.30–19
Hvor: Ry, Ryfylkegata 11

DOGA inviterer til faglig vorspiel om bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Deltakerene vil få mulighet til å møte aktører med felles interesse i bærekraftig stedsutvikling, bygge nettverk og utveksle kunnskap. Det blir lett servering.

Statssekretær i Kommunal- og distrikstdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo vil delta i en samtale om læring og overførbarhet mellom bygd og by. I samtalen deltar også representanter fra fylkeskommuner og kommuner som vil dele sine erfaringer fra Gnist-programmet (les mer om Gnist her). 

Du får også fem lynforedrag (à syv minutter) fra pågående Gnist-prosjekter:

  • Averøy: Fra samtidsruin til veiviser for bærekraftig utvikling 
  • Andøy: Kan fremtidens romsfartseventyr gi nytt liv til fortidens satellittsamfunn? 
  • Kragerø: Fra utbyggerstyrt til innbyggerstyrt byutvikling 
  • Sarpsborg: Kan kulturbygging gi bedre levekår i byområder? 
  • Grue: Grønn næringsutvikling + innbyggerbehov + innovasjon = gode lokalsamfunn? 
Statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet, Sigrun Wiggen Prestbakmo deltar i en samtale om læring og overførbarhet mellom bygd og by under Faglig vorspiel på Ry 7. mai
Foto: Trond Isaksen

Workshop: Hvordan skape verdi for lokalsamfunnet gjennom Gnist?

Når: Onsdag 8. mai, klokken 9–11.30
Hvor: Stavanger Havn, Strandkaien 46

I denne workshopen vil deltakerne få en innføring i designdrevet innovasjon som metode – belyst gjennom både teori og praksis, gjennom eksempler fra årets fem Gnist-kommuner: Averøy, Andøy, Kragerø, Sarpsborg og Grue.

Målgruppen for workshopen er kommuner, fylkeskommuner og andre lokalsamfunnsaktører som ønsker seg praktiske verktøy for å jobbe på nye måter. 

I siste del av programmet vil også strømmes gratis for alle som ønsker informasjon om neste utgave av Gnist – en ny mulighet for norske kommuner som ønsker hjelp til å løse sine samfunnsutfordringer ved hjelp av designdrevet innovasjon. Meld deg på digital deltakelse av denne delen av programmet her.

Gnist er et nasjonalt innovasjonsprogram utviklet av DOGA (Design og Arkitektur Norge) og innovasjonsklyngen Nordic Edge.   

Gjennom Gnist-programmet tilegner norske kommuner seg kompetanse, metoder og praktiske verktøy for å løse sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. Programmet tar utgangspunkt innbyggernes behov og stedenes eksisterende fortrinn, og kobler på et innovasjonsteam, bestående av både lokale ressurspersoner og fagfolk med kompetanse innen designmetodikk, arkitektur og stedsutvikling. 

I siste del av programmet vil vi informere om neste utgave av Gnist – en ny mulighet for norske kommuner som ønsker hjelp til å løse sine samfunnsutfordringer ved hjelp av designdrevet innovasjon. 

Byvandring og workshop: Å samskape nabolaget

Når: Onsdag 8. mai, klokken 12.30–15.30
Hvor: Oppmøte i Pulsparken på Storhaug

Workshopen holdes hos KRA, Verven 22A
Arrangementet vil være på engelsk

Bli kjent med Stavanger som testarena for EUs storsatning på bærekraftig byutvikling, New European Bauhaus.

Gjennom to pilotprosjekter i Stavangerregionen, skal prosjektet NEB-STAR demonstrere hvordan design og arkitekturfagene kan være pådrivere for klimanøytrale og smarte lokalsamfunn, som sette verdiene bærekraft, fellesskap og skjønnhet i sentrum.

Sammen med samarbeidspartnere i NEB-STAR, inviterer DOGA til byvandring og workshop som utforsker temaet: "What should the new emerging roles in urban transformation look like, and what are the "public structures" we need to succeed?"

Stavanger er fyrtårn for New European Bauhaus (NEB) og én av 112 utvalgte byer til EUs Mission for klimanøytrale og smarte byer. Målet med New European Bauhaus er ikke bare å støtte byers grønne omstilling, men å utforske hvordan arbeidet kan aksellereres gjennom en samskapende tilnærming som setter de tre prinsippene bærekraft, fellesskap og skjønnhet i sentrum for omstillingen.

Som fyrtårnprosjekt i satsingen, skal Stavanger kommune demonstrere NEB-verdiene i praksis gjennom to byutviklingsprosjekter:  Pedersgata og Site 4016. Det overordnede målet er å utvikle inspirerende eksempler og en kunnskapsbasert veileder for hvordan vi skaper mer fremtidsrettede og helhetlige løsninger som bidrar til utviklingen av mer attraktive, inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

DOGA inngår i det treårige prosjektet NEB-STAR som er ledet av NTNU.

Andøy er én av fem kommuner som ble valgt ut til å delta i Gnist-programmet i 2023.
Foto: Nordic Edge/Solveig Olsen

Utstilling: Fem suksesshistorier fra Gnist 2023/24

Når: 7.-8. mai
Hvor: Stavanger konserthus

Gnist er DOGAs innovasjonsprogram for bærekraftig stedsutvikling. Utstillingen viser hvordan fem utvalgte kommuner har jobbet med innovasjonsteam med design- og stedskompetanse for å utvikle sine lokalsamfunn i en mer bærekraftig retning. Kom og bli inspirert til å jobbe på nye måter!

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.