Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist 2023

To ulike deler

Gnist-programmet består av to ulike deler:

  • Gnist kompetanse
  • Gnist innovasjon

Gnist kompetanse

Er et digitalt innovasjonskurs som er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner.

Gnist innovasjon

Fem utvalgte kommuner kobles med tverrfaglige innovasjonsteam for å jobbe med en utfordring knyttet til bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Metoder fra designfaget

I prosessen bruker vi designmetodikk som verktøy for innovasjon og nytenkning.

Grønn, tegnet illustrasjon av bærekraftige aktiviteter som sykling, trilling av barnevogn,

I Gnist-programmet bruker vi designmetoder for å legge til rette for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Foto: Viktor Sakshaug

Metoder for nytenkning

Gjennom Gnist-programmet tilegner kommunene seg kompetanse, metoder og praktiske verktøy for å løse sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. Deltakerne settes i stand til å tenke og jobbe på nye måter gjennom det vi på DOGA kaller designdrevne innovasjonsprosesser.

Utgangspunktet for denne typen prosesser er innbyggernes behov, stedenes eksisterende fortrinn og overordnete premisser for utvikling.

Et innovasjonsteam, bestående av både lokale ressurspersoner og fagfolk med kompetanse innen designmetodikk, arkitektur og stedsutvikling kobles på for å utforske rotårsaker til utfordringene. Målet er å peile ut helt nye, bærekraftige veier for å løse dem, på en måte som ivaretar både kortsiktige og langsiktige behov.

  • ​​Gnist-programmet kan bidra til realisering av eksisterende planer i kommunene, men også synliggjøre behov for å endre planer eller strategier.
  • En viktig del av Gnist-programmet er kunnskaps- og erfaringsutveksling om innovativ steds- og næringsutvikling på tvers av kommuner og regioner.​

Gnist-programmet består av to deler, Gnist kompetanse og Gnist innovasjon.

Gnist kompetanse

Gnist kompetanse er et gratis, digitalt kurs som er spesielt innrettet mot kommuner og fylkeskommuner. Mål for kurset er å introdusere deltakerne for designmetodikk, og til ulike innganger til innovativ steds- og næringsutvikling. Kurset gjennomføres årlig fra september til desember.

Les mer om Gnist kompetanse

Gnist innovasjon

I Gnist innovasjon kan kommuner søke om å gjennomføre en innovasjonsprosess. Den foregår med støtte fra DOGA og Nordic Edge, utvalgte samarbeidspartnere og innleid kompetanse innen design og arkitektur, og andre relevante fagområder. I 2023 vil innovasjonsprogrammet gå over 18 måneder.

Les mer om Gnist innovasjon

Kompetansekurs som modningsprosess

DOGA anbefaler at kommuner gjennomfører Gnist kompetanse før de søker om å bli en del av Gnist innovasjon. Kurset utfordrer kommunene til å identifisere og gå dypere inn i problemstillingene sine.

Parallelt lærer kommunene om designmetodikk og hvordan man ved tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid kan få bærekraftige svar på sine utfordringer. Kompetansekurset bidrar til å modne kommunene. Det forbereder dem på hva de skal gjennom, og hva som må på plass i en innovasjonsprosess.

Litt historikk

  • Gnist-programmet ble utviklet i kjølvannet av arbeidet med «Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn», og er et samarbeid mellom Doga og næringsklyngen Nordic Edge.
  • I perioden 2020-2022 har 16 kommuner vært gjennom en designdrevet innovasjonsprosess som del av Gnist-programmet.
  • Programinnholdet har blitt justert og endret hvert år, men bruken av designmetodikk og prinsippene fra «Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn» har vært gjennomgående hele veien.
  • Distriktskommuner var hovedmålgruppen for innovasjonsdelen av programmet fra 2020-2022, men fra 2023 kan alle kommuner i landet søke om å delta i Gnist innovasjon.

Gå til oversiktsside Gnist 2023

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.