Hopp til hovedinnhold
Meny

Vindmøllebakken – bærekraftig boligfellesskap

Vindmøllebakken er et nyskapende boligprosjekt i et ellers homogent boligmarked i Stavanger. Det er designet for å tilby mennesker i ulike aldre og livssituasjoner et alternativ der de kan bo tettere sammen og dele mer, noe som gir både personlige, miljømessige og økonomiske fordeler.

 • Industry
 • Nedsatt syn
 • Nedsatt hørsel
 • Kulturelt mangfold
 • Barn
 • Profesjonelle
 • Eldre
 • Interesseorganisasjoner
 • Intervju
 • Undersøkelsessett
 • Workshop
 • Evaluering
 • Nasjonalt
 • Funksjonsfriske

Arkitekt: Helen & Hard
Byggherre: Solon Eiendom og Indigo Vekst
Hovedentreprenør: Kruse Smith

Samarbeidspartnere:   
Gaining by Sharing 
Landskapsarkitekt: Multiconsult Stavanger   
Trekonstruksjon: Holzbau Saurer  
Trekonstruksjon, prototype: Herman Blumer  
 RiB: Sweco  
 Lyd: SINUS / Brekke & Strand Akustikk  
 Brannvern: KONSEPTA  
 Energi: NIRAS

Elitebrukere:  
Beboerne i Vindmøllebakken, lokalpolitikere og lokalsamfunn 

 

Methods:
Intervjuer, brukerinvolvering og testing

 

Priser:

Vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien Arkitektur (2020)

40

leiligheter som deler 520 kvadratmeter med fellesområder

Utfordring

De store byene har unike utfordringer med ensomhet og høye boligpriser. Boligmarkedet domineres i dag av likeartede boligformer der boligkjøperne i liten eller ingen grad medvirker i utviklingsprosessen. Arkitektene og entreprenørene bak Vindmøllebakken ville svare på dette ved å skape noe helt nytt, nemlig en boform der beboerne bor tettere på hverandre og deler mer, noe som gir større personlige, miljømessige og økonomiske fordeler. Denne boformen er basert på en boligfellesskapsmodell som kalles «Gaining by Sharing». Den representerer en mer bærekraftig ressursbruk, bidrar til høyere livskvalitet og gjør det mulig for flere å eie sitt eget hjem.
 
Vindmøllebakken er også del av en større byutviklingsprosess i Stavanger der målet er å legge til rette for fortetting og småskala boligbebyggelse – et positivt bidrag til den omgivende trehusbebyggelsen. Prosjektet ligger i et eldre industriområde der arkitektene Helen & Hard allerede eide en tredjedel av tomten, mens entreprenørfirmaet Kruse-Smith AS kjøpte resten. Da Vindmøllebakken ble utviklet, var gjenbruk, bevaring av historiske elementer og foredling av eksisterende kvaliteter i området viktige aspekter.

Vindmøllebakken

Metode

Filosofien Gaining by Sharing er utviklet av arkitektene Helen & Hard og Indigo Vekst i samarbeid med Gaia Trondheim. Den handler om å forene miljø, materialbruk, livskvalitet og økonomi til gjensidig nytte for alle beboerne.
 
Det å skulle skape noe nytt som dette krever både drivkraft, entusiasme og gjennomføringsevne, og derfor tok det åtte år før Vindmøllebakken sto ferdig i 2019. En omfattende boligfellesskapsløsning med høy grad av beboermedvirkning ble utviklet som en motvekt til de begrensede mulighetene i boligmarkedet. Prosessen har vært innovativ på flere måter, og den nyskapende trekonstruksjonen og strategien med en urban landsbystruktur er tilpasset småhusbebyggelsen rundt. Vindmøllebakken er resultatet av et partnerskap bygd på tillit, der de mange forskjellige involverte partene har vist både fleksibilitet, samarbeidsevne og forståelse. Alle i prosjektet hadde mot til å utfordre konvensjonelle prosesser og roller innenfor boligutvikling.

Elitebrukere

Vindmøllebakkens beboere deltok i flere av fasene, både før og etter salg, og ble kjent med både konseptet og hverandre før de flyttet inn. De første kjøperne hadde også en-til-en-møter med arkitekten for å tilpasse de private enhetene. Alle leilighetene er unike, men samtidig attraktive for videresalg. Et viktig aspekt i prosjektet var å tilby boliger til en rimelig pris til barnefamilier for å sikre at også de fikk muligheten til å eie sitt eget hjem.

Involvering av beboerne var avgjørende for å skape et positivt sosialt miljø og en boform som passer for et mangfold av beboere i alle aldre og livssituasjoner. Gjennom hele utviklingsprosessen oppmuntret arkitekter, entreprenør og nye beboere hverandre og heiet hverandre frem mot felles visjon og mål.

Vindmøllebakken

Innsikt

Et fokus på mennesket og samhold er en viktig del av inkluderende arkitektur som ikke kan designes, men må legges til rette for i utviklingen. Demografiske mønstre og samfunnstrender er i endring. Eldre mennesker har generelt bedre helse og lever lenger enn før. Det blir stadig flere enslige og deltidsforeldre. Antallet enehusholdninger øker også, og flere og flere av oss ønsker å bo hjemme lenger. Mange eneforsørgere, delte familier, innvandrere og personer som ønsker seg et tryggere fellesskap og mer sosial kontakt vil kunne nyte godt av en alternativ boform.

Resultat

I minisamfunnet Vindmøllebakken kan alle få en attraktiv bolig for seg selv samtidig som de kan føle tilhørighet til et sosialt fellesskap. De kan bruke fasiliteter og arealer de ellers ikke ville hatt mulighet for å eie selv, og deling gjør at de eier mindre, men får større økonomiske fordeler.
 
Prosjektet består av 40 boliger i varierende størrelse og er utformet som en liten landsby med rundt 500 kvadratmeter med fellesområder. Alle beboerne har tilgang til fellesområdene, som blant annet består av et amfiteater, et spiseområde og et felles kjøkken. Gårdsrommet og flerbruksrommene ligger omkranset av boligene. Beboerne deler også tre takterrasser, en salong og en hagestue med utsikt over byen, samt en gjesteleilighet, områder for avslapning, lek og hobbyer og en rekke andre fasiliteter som oppmuntrer til felles bruk og gjør det lettere å invitere gjester.
 
Inkluderende arkitektur er diskré innbakt i helheten for å unngå institusjonspreg og sørger for at alle har enkel tilgang til fellesområdene. Fargepaletten og materialer i innredningen som tre, er med på å skape en hjemmekoselig atmosfære og et godt inneklima.
 
Leilighetene er bevisst gitt ulike størrelser og planløsninger for å skape forskjellige boliger som passer for flere behov, budsjetter og familiesituasjoner. De nåværende eierne er både aleneboende, barnefamilier, unge og gamle og mennesker fra ulike kulturer, men felles for dem er at de ønsker en sterkere sosial tilhørighet og et trygt og hjemmekoselig bomiljø. 
 
Vindmøllebakken har vakt stor interesse fra både private boligbyggere og offentlige aktører. Helen & Hard er nå i første planleggingsfase for nye «Gaining by Sharing»-boligfellesskap i Alta, Mandal og Arendal.