Hopp til hovedinnhold
Meny

Strømmetjenesten NRK TV

Norsk rikskringkasting (NRK) er Norges offentlige allmenne rikskringkaster. Ved å bruke inkluderende design i alt de gjør, har NRK utviklet en strømmetjeneste i verdensklasse som gjør det mulig for alle å nyte godt av NRKs svært omfattende programkatalog.

 • Industry
 • Nedsatt syn
 • Nedsatt hørsel
 • Kulturelt mangfold
 • Barn
 • Profesjonelle
 • Eldre
 • Interesseorganisasjoner
 • Intervju
 • Undersøkelsessett
 • Workshop
 • Evaluering
 • Nasjonalt
 • Funksjonsfriske

Bestiller: NRK
Design: NRK

Elitebrukere:
Brukergruppe med representanter fra Norges Handikapforbund og samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 

Metoder:
Intervjuer, brukerinvolvering og testing

 

Priser:

Vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien Informasjons- og interaksjonsdesign (2020)

90%

av Norges befolkning bruker NRKs tjenester hver dag

Utfordring

NRKs mål er å samle og engasjere alle som bor i Norge ved å tilby hele befolkningen tilgang til et bredt utvalg av innhold. Da NRKs strømmetjeneste NRK TV ble lansert i 2003, var det svært uvanlig å se TV via nettet, og ikke mange så for seg at plattformen ville bli så stor. Siden den gangen har NRK TV gått gjennom store endringer, både visuelt og funksjonelt. På en vanlig dag i 2019 brukte 89 prosent av Norges befolkning en eller flere av NRKs tjenester på fjernsyn, radio, tekst-TV, nett eller mobil. Det betyr at NRK TV, som har et voksende antall brukere, blir stadig viktigere for NRKs rolle i samfunnet.

Det har vært avgjørende å utvikle tjenesten i takt med behov og trender i strømmemarkedet. Samtidig ønsker NRK å bevare de unike kvalitetene ved tradisjonell TV-kringkasting. Kringkasterens mål har vært å tilby den samme suverene brukeropplevelsen på de fleste enheter og plattformer og legge til rette for høy grad av tilgjengelighet.

NRK TV – strømmetjenesten alle elsker

Metode

NRK jobber strategisk med å gjøre inkluderende design til en naturlig del av organisasjonen og utviklingsprosessen. Derfor har de ansatt en tilgjengelighetsleder og ulike eksperter på området, inkludert en leder for tegnspråkavdelingen i NRK, som er døv, og en ekspert på digital tilgjengelighet, som er blind.

Opp gjennom årene har NRK bygd opp et stort internt design- og utviklingsteam som har bidratt til å heve nivået på brukeropplevelser. Det har vært avgjørende å kommunisere inkluderende design til alle fagfolk i organisasjonen og inspirere dem til å gjøre tilgjengelighet for alle til en naturlig del av arbeidet. NRK jobber hele tiden med å gjøre tjenestene sine bedre, blant annet ved hjelp av brukertesting og ha fokus på verdien av inkluderende design.

Elitebrukere

Brukerinnsikt og testing er nøkkelelementer i utviklingsprosessen og involverer et mangfold av brukere. NRK har sitt eget brukerpanel med representanter fra forskjellige interesseorganisasjoner, som for eksempel Norges Handikapforbund og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Brukerpanelet møtes tre eller fire ganger i året og spiller en viktig rolle i arbeidet med å gjøre NRK mer tilgjengelig. Dette er en pågående prosess som kommer alle kunder til gode.

Innsikt

Fokuset på inkluderende design i hele organisasjonen har gitt en varig endring av både verdier, prioriteringer, strukturer og tjenestens videre utvikling. Ved å kombinere tradisjonelle tilgjengelighetstjenester som underteksting, tegnspråktolkning og visuell tolkning med nye funksjoner, har NRK TV blitt i stand til å tilby en bedre opplevelse for alle, også de med nedsatt funksjonsevne. Klare prioriteringer og et strategisk fokus på tilgjengelighet har gitt betydelig merverdi til en teknologisk utfordrende og svært konkurransepreget produktkategori.

Strømmetjenesten NRK TV

Resultat

NRK TVs arbeid med å fremme inkluderende design er synlig i både innhold og teknologiske aspekter. Når det gjelder innhold, gjenspeiles tilgjengeligheten i underteksting, lydtekst, tegnspråk og visuell tolkning. Det er utviklet retningslinjer for hørbarhet for å hindre at tale drukner i bakgrunnsmusikk eller annen lyd, og både egne og eksterne produksjonsmiljøer overvåkes med tanke på dette.

På teknologifronten har NRK TV utviklet et universelt utformet, moderne grensesnitt på nett og i apper for mobiltelefon, nettbrett og ulike smart-TV-modeller – uten å senke innovasjonstempoet. Av tiltak som er iverksatt er en ny og prisbelønt visuell identitet som er utviklet i samarbeid med Heydays, der fargene endrer seg med TV-programmets menybilde slik at skriftfargen justeres for å få riktig kontrast. Dette gjør det enklere å finne programmet man ønsker å se, uansett belysning. Tastenavigasjon og skjermlesere er dessuten tilgjengelige for alle seere, og det er lett å finne frem til tegnspråk- og visuell tolkning på hjemmesiden. Innstillingsvalgene lagres automatisk og er enkle å skru av og på.  
 
NRK har klart å utforme en tjeneste i verdensklasse med et bredt spekter av programmer – en tjeneste som til og med fikk ros av Netflix-sjefen i 2019. På NRK TV kan du finne, velge og nyte innhold, uansett om du har nedsatt syn eller hørsel, det er mye støy rundt deg eller gjenskinn på skjermen, du har belastningsskader eller lesevansker eller ingen erfaring med denne typen tjeneste eller teknologi. 

Ved å gjøre strømmetjenesten sin tilgjengelig for alle viser NRK at de tar oppdraget sitt på alvor, noe som kommer hele befolkningen til gode.