Hopp til hovedinnhold
Meny

i-SIT lenestol

i–SIT er et empirisk og tverrfaglig prosjekt som ser på hvordan man kan designe funksjonelle og mer attraktive lenestoler med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra sluttbrukerne. i-SIT-stolen ble satt i produksjon i 2010 av Magnus Olesen.

 • Møbel- og interiørdesign
 • Eldre
 • Spørreskjema
 • Undersøkelsessett
 • Evaluering
 • Internasjonalt
Resting chair with footstool

Virksomhet: Magnus Olesen

Design: Design Concern

Elitebrukere:

Eldre

 

Metoder:

Brukerundersøkelse, spørreskjema, tilbakemeldinger fra brukere

 

Priser:

Designprisen Red Dot i 2010, IF-prisen for produktdesign i 2011, FX Interior Design Award 2011

.

i-SIT hvilestol er utviklet ved hjelp av brukerdrevet innovasjon og gir mange nye muligheter. Det å trekke inn eldre og personer med funksjonsnedsettelser er nytt for oss. Vi ser at det gir oss et større markedspotensial og bedre muligheter for å holde tritt med nye handlemønstre.

Nærbilde

UTFORDRING

Folkene bak i-SIT-prosjektet hadde merket seg at danske møbel- og tekstilforetak ikke har tradisjon for å bruke tilbakemeldinger fra kundene når de utvikler nye produkter. De fokuserer heller ikke på brukere med spesielle behov.

I Danmark går stoler som markedsføres overfor eldre under fellesbetegnelsen «otiumstoler». Disse stolene har god funksjonalitet, men de eldre ser på dem som hjelpemidler som hører til på en institusjon, og ikke møbler som passer i et hjem. Eldre dansker vil ha det fint rundt seg, og både materialene stolen er laget av og hvorvidt den passer inn i stilen der de bor, er avgjørende for hvordan de ser på den. En stol må være praktisk og pen, og ettersom klima og miljø står sentralt i den offentlige samtalen, må den også være laget av naturlige og bærekraftige materialer.

TILNÆRMING

Prosjektet har en humanistisk og samfunnsfokusert tilnærming for å bidra til å klargjøre og forstå sammenhenger, behov, preferanser og problemer knyttet til hverdagslivet. Prosjektarbeidet har hentet inspirasjon fra fag som antropologi, ergonomi, aktivitetsanalyse, design, design for alle og ergoterapi.

Prosjektet var delt i seks faser:

 1. Undersøkelser og kunnskapsavklaring.
 2. Kartlegging av brukerdrevne innovasjonsmetoder og undersøkelse av utvalgte metoder for brukerinvolvering.
 3. Brukerbehov: Bexcom gjorde to større undersøkelser av brukerbehov ved hjelp av spørreskjemaer og feltarbeid.
 4. Idéutvikling og innovasjon: DESIGN CONCERN A/S designet og utviklet en polstring til lenestol basert på brukerbehov og ekspertise.
 5. Prototype og utprøving: DESIGN CONCERN A/S utviklet spesifikasjoner og skisser for prototyper. Magnus Olesen produserte prototypen. Brukere og spesialister prøvde løpende ut prototyper.
 6. Produktmodning og formidling og bruk av kunnskap.

RESULTAT

Resultatet er basert på et tett samarbeid mellom en møbelprodusent (Magnus Olesen A/S), en ekspert på design for alle, brukerinvolvering og kommunikasjon (Bexcom), en produsent av møbeltekstiler (Gabriel A/S), et kunnskapssenter for smarte tekstiler (Centre for Smart Textiles), et kunnskapssenter for møbler og trevirke (Development Centre for furniture and wood) og et designforetak med fokus på brukerbehov (DESIGN CONCERN A/S).

i-SIT-prosjektet har utfordret avstanden mellom konvensjonelle produkter laget for velfungerende, friske mennesker på den ene siden og hjelpemidler utviklet for mennesker med funksjonsnedsettelser på den andre. Dette er gjort dels ved å bruke kunnskap fra begge sider, og dels ved å trekke inn en mye bredere sammensatt gruppe av brukere og kunder som også omfatter eldre og personer med funksjonsnedsettelser. På den måten sikrer man at sluttproduktene er designet for alle og møter behovene og kravene til en mye større kundegruppe.

Prosjektet er delfinansiert av den danske Erhvervsstyrelsen (tilsvarer Brønnøysundregistrene i Norge) for å fremme brukerdrevet innovasjon.