Hopp til hovedinnhold
Meny

Garderobehuset Solvik

Solviks Venner er en forening for personer med ulik grad av funksjonsnedsettelser. Tjenesten gjør det mulig for personer med funksjonsnedsettelse å søke om å få plass ved Solvik camping eller fritt bruke det fredede kulturminneområdet der campingplassen ligger.

  • Arkitektur
  • Møbel- og interiørdesign
  • Interesseorganisasjoner
  • Intervju
  • Workshop
  • Nasjonalt

Kunde: Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo, Eiendoms- og byutviklingsetaten, foreningen Solviks Venner og Norges Blindeforbund

Arkitekt: Flux Arkitekter

Elitebrukere:

Norges Blindeforbund, ulike brukergrupper med forskjellige funksjonshemninger

 

Metoder:

Samarbeid med interesseorganisasjoner, intervjuer, workshops

 

Priser:
Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien Arkitektur fra Design og arkitektur Norge og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2017).

105 m2

oppvarmet bruksområde fordelt på

1000 brukere

Jeg tror universell utforming vil bli en stadig mer naturlig del av byggestilen i årene som kommer, uten at det betyr at det vi bygger, ligner institusjoner. Det krever empati og innlevelsesevne å designe gode samlingssteder der folk trives og ønsker å være.

UTFORDRING

Campingplassen trengte et tilbud som oppfylte kravene til universell utforming og egnet seg for utsatte brukergrupper. Derfor ble det i 2015 oppført et nytt servicebygg, på et lavt design- og byggebudsjett. Prosjektet var bestilt av Oslo kommune med innspill fra Solviks Venner og rådgivning fra Norges Blindeforbund.

Det gamle bygget var trangt, trekkfullt og dårlig egnet for blant annet rullestolbrukere, personer som er overfølsomme for kulde og personer med nedsatt funksjonsevne. Ettersom den norske befolkningen blir eldre, mente man dessuten at det ville bli behov for omkledningsmuligheter ved offentlige badeplasser og andre fritidstilbud. Området er et fredet kulturminnested, så for å bevare grunnforholdene slik de er, var det viktig at bygget ble tilpasset de store furutrærne.

TILNÆRMING

For arkitektene var det et poeng å tegne et bygg med et utseende som signaliserer at det er for alle, like mye som at det er bygget ut fra universelle arkitektoniske verdier.

Arkitektene hadde møter med ulike brukergrupper gjennom hele arkitekturprosessen. Dette avdekket viktig innsikt om manglene ved den eksisterende bygningen, som for eksempel at den var for trang for rullestoler. Det ble laget en skjematisk oversiktlig av arealet som var tilgjengelig, slik at det ble lettere å holde oversikt over innspill fra brukergruppen. Norges Blindeforbund ble rådspurt om hvilke materialer som burde brukes og hvordan skape visuell kontrast for personer med nedsatt syn.

Utsiden

For oss er det viktig at arkitekturen tilfører området noe og passer inn i omgivelsene, men også at den har moderne og fremtidsrettede kvaliteter som alle som opplever den, kan nyte godt av. Det handler om mer enn bare bedre funksjoner og tjenester.»

Utsiden

RESULTAT

Gjennom kontinuerlig samarbeid med brukerne forsto arkitektene hva slags behov de hadde og fikk et solid utgangspunkt for å tenke nytt. Brukerbehovene ble omsatt i design og arkitektur i en løsning som fungerer godt for og appellerer til alle. Arkitektene overlot ingenting til tilfeldighetene, og derfor klarte de å skape et bygg som føles like naturlig å bruke for eldre som for familier og alle andre typer besøkende.

Bruk av robuste og sterke farger sammen med naturlige og taktile materialer skaper en attraktivt estetikk. Bygget har god belysning og en planløsning der de ulike delene er markert med klare farger og taktile skilt. Det nye bygget har automatiske skyvedører, slik at det også er tilgjengelig for dem som bruker store, motoriserte rullestoler beregnet på utendørsbruk. Terrenget er forsiktig tilpasset slik at man ikke trenger ramper eller spesialterskler.

Solvik er et eksempel på en prisgunstig og lite teknisk løsning som kan utvides ved behov. Bygget er enkelt, energieffektivt og rimelig å vedlikeholde.