AT ONE-workshop i tjenestedesign

Dette svært populære kurset gir deg en innføring i tjenestedesign. Kurset er en unik mulighet til å bygge kompetanse rundt metode og fasilitering av egne prosjekter innen faget.

Kort ligger i gresset.
Foto: DOGA
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Dato
14. mai 2024 - 15. mai 2024
Pris
4500,- ekskl. mva.
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Nesten 80 prosent av landets arbeidsaktive jobber med tjenesteyting, og det er innenfor disse næringene økonomien vokser. I løpet av de siste ti årene har tjenestedesign vokst og etablert seg som et viktig fagområde. Fagmiljøet i Norge har vært langt fremme i utviklingen, og interessen for designmetodikk i utvikling av tjenester i privat og offentlig sektor øker. Bruk av designmetodikk kan bidra til at man oppnår reell tjenesteinnovasjon.

Gjennom dette kurset tilbyr DOGA mulighet til å bygge kompetanse i tjenestedesign etter AT ONE-metoden. Denne todagers workshopen går i dybden og relaterer metoden til egne kundeprosjekter. Workshopen kan passe både for designbransjen og for aktører i næringslivet og offentlig sektor som ønsker å skape bedre tjenester for sine kunder og sluttbrukere.

Kurstidspunkt:

  • Tirsdag 14. mai kl. 10.00–17.00
  • Onsdag 15. mai kl. 09.00–16.00

På dette kurset vil du lære:

  • metoder og teknikker tilpasset tjenestesektoren
  • å utvikle en organisasjon til å bli kundeorientert, med fokus på kundenes helhetlige opplevelse gjennom alle kontaktpunkter mellom tjenesteleverandør og kunde/bruker
  • hvordan design kan fasilitere komplekse innovasjonsprosesser og styre dem mot et felles mål
  • hvordan man designer gode tjenester

Ved å bruke AT ONE kan du hjelpe kunder og organisasjoner med å:

  • styrke sin innovasjonsevne
  • differensiere seg fra konkurrenter
  • endre kulturen i sin organisasjon til å bli mer kunde- og kundeopplevelsessentrert
  • utvikle bedre og mer effektive tjenester

Om AT ONE-metoden

AT ONE er en workshop-basert og strukturert metode for innovasjon av tjenester der designere arbeider sammen med tjenesteytende virksomheter for å skape vekst.

AT ONE tar utgangspunkt i fem innfallsvinkler som grunnlag for å skape nye og/eller forbedrede tjenester. De fem innfallsvinklene er Actors, Touchpoints, Offering, Needs og Experience. Som deltaker vil du lære om tjenesteinnovasjon ved praktisk arbeid i grupper og presentasjon av caseløsninger. En kombinasjon av teori og praksis vil gjøre deg godt rustet til å initiere og delta i tjenestedesignprosjekter i etterkant.

Foredrag ved Simon Clatworthy og alle gruppeoppgavene vil foregå på norsk. Foredrag ved Ted Matthews vil foregå på engelsk. All skriftlig dokumentasjon vil være på engelsk.

Workshopen har en deltakermix fra både designbransjen, næringslivet og offentlig sektor og passer for deg som er bestiller, prosessleder eller leverandør.

Om kursholderne

Simon Clatworthy, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), vil fasilitere workshopen. Simon har både undervist, forsket og bidratt i innovasjonsprosjekter for næringslivet innenfor tjenesteinnovasjon. Han er en av lederne i Center for Service Innovation (CSI) der han har ansvar for temaet Innovations in customer and brand experiences. De siste årene har han ledet forskningsprosjektet som har utviklet AT ONE-metoden og skrevet boken How to design better services.

I tillegg vil Ted Matthews, Phd. Fellow ved Centre for Design Research på AHO, gi en innføring i fasilitering av tjenestedesignprosjekter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.