Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Merket for god design har eksistert siden 1960-tallet og har vært et viktig virkemiddel for å løfte frem bedrifter som har brukt design strategisk i sin forretningsutvikling. Nå lanseres prisen i ny drakt og med nytt innhold, hvor den viktigste endringen er at arkitekturfaget er inkludert. 

Søk DOGA-merket for design og arkitektur her.
Søk DOGA-merket nykommer her.

Hedrer samarbeidet

DOGA-merket for design og arkitektur er unikt i det at det hedrer samarbeid mellom virksomheter. Prosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for å skape innovative løsninger som gir samfunnsmessige, miljømessige og/eller økonomiske verdier.

DOGA-merket for design og arkitektur skal løfte frem de gode forbildeprosjektene, og synliggjøre norsk kompetanse, løsninger og tjenester for et nasjonalt og internasjonalt publikum. Juryen vil legge stor vekt på prosessen og samarbeidet mellom oppdragsgiver og utøver. 

DOGA-merket nykommer

DOGA vil også løfte frem morgendagens lovende designere og arkitekter. Studenter og nyetablerte er viktige bidragsyterefor å skape de beste løsningene for fremtiden, og de inviteres derfor til å delta i en egen konkurranse, kalt DOGA-merket nykommer. Konkurransen het tidligere Unge talenter. 

DOGA-merket nykommer kårer vinnere som hedres sammen med mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur. En felles arena legger til rette for kontakt og stimulerer til samarbeid mellom nye utøvere og de etablerte i bransjen. 

Søknadsfrist 5. september

Gjennom DOGA-merket for design og arkitektur vil DOGA løfte frem hva design- og arkitekturkompetanse kan bidra til i utviklingen av gode byer og tettsteder, bygninger, produkter, prosesser og tjenester.   

– Med denne utmerkelsen ønsker vi å synliggjøre hva det er design og arkitektur kan bidra med i omstillingen av Norge, forklarer Thea Mehl. Hun har ledet arbeidet med å videreutvikle Merket for god design til det som i disse dager lanseres som DOGA-merket for design og arkitektur. 

Alle norske virksomheter, både private og offentlige, som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt kan søke om å få DOGA-merket. Søknadsfristen er 5. september. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: