Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innsikt og effekt
Asveig Marie Jellestad.
Asveig Marie Jellestad - Omskapte en mørk undergang på Ammerud til en sosial møteplass for lokalbefolkningen.
Foto: Monica Strømdahl

Asveig Marie Jellestad, Nornir

Omskapte en mørk undergang på Ammerud til en sosial møteplass for lokalbefolkningen.

1. Hvorfor ble du designer?

– Jeg elsker å arbeide i grenseland mellom teknologi og kreativitet. Da var det naturlig at jeg utdannet meg til å bli industridesigner.

2. Av det du har designet, hva er det du føler har fått størst gjennomslag?

– Foreløpig er det vanskelig å toppe Ammerudtunnelen når det gjelder mediedekning, men det er utrolig morsomt å få være med på å bygge opp brandet Nornir, som skal satse internasjonalt innen smarte byer i løpet av 2017.

3. Hva er den største utfordringen i jobben som designer?

– Største utfordring i jobben som designer er faktisk å takle stress samtidig som man er kreativ: Man har korte tidsfrister, skal kunne skjønne forretningsmodellen til kunden og konkurrerende løsninger, man skal være oppdatert på hva som skjer innen teknologifronten, og man skal forstå brukere som ikke er i stand til å formidle sine egne behov.

4. Hva må til for at Norge skal bli en anerkjent designnasjon internasjonalt?

– Vi må våge å ha egne visjoner og hårete mål, satse på ideer som skapes på fremtidens premisser. Norge har alle muligheter til å etablere seg innenfor en nisje der vi kan være ledende i verden. For eksempel som Danmark, som prøver å bli verdens første økologiske land. Det er nødvendig med et tverrfaglig samarbeid mellom designere og andre faggrupper om man skal lykkes.

 

Are Kleivan.
Are Kleivan - Designet konkurranseforslag til forsidene til Norges Banks nye pengesedler.
Foto: Monica Strømdahl

Are Kleivan, partner og designer i Metric Design AS

Designet konkurranseforslag til forsidene til Norges Banks nye pengesedler.

1. Hvorfor ble du designer?

– Jeg ble grafisk designer fordi jeg likte å tegne, lage bilder og bokstaver. Da jeg som tenåring innså at å formgi platecover, bokomslag og plakater kunne være en jobb, og at det fantes folk der ute som faktisk ønsket å bruke meg til dette, var det et enkelt valg for meg å bli grafisk designer.

2. Av det du har designet, hva er det du føler har fått størst gjennomslag?

– Selv om Norges Bank ikke er helt ferdige med det endelige designet, er jeg sikker på at forsidemotivene til den kommende seddelserien jeg gjorde sammen med kollega Christian Schnitler i Metric og illustratør Terje Tønnessen, vil bli det oppdraget som får størst gjennomslag og utbredelse. I dette oppdraget var hele Norges befolkning målgruppen – pluss alle våre turister. Da var det uhyre viktig å lage tydelige, lettfattelige motiver. Et uvanlig oppdrag jeg er veldig glad vi fikk være en del av. 

3. Hva er den største utfordringen i jobben som designer?

– Jeg er opptatt av en normalisering av designbegrepet og at design skal være enkelt og så hverdagslig som mulig. Det er fortsatt en del myter og misforståelser rundt hva design er. Design skal ikke være en jålete utgiftspost, men en investering i et nyttig kommunikasjonsverktøy. Av og til kan det være en utfordring å formidle dette for folk som skal kjøpe designtjenester.

4. Hva må til for at Norge skal bli en anerkjent designnasjon internasjonalt?

– Norsk design har internasjonal medvind for tiden. Det er positivt, men det er samtidig del av en midlertidig trend der nordiske idealer og levesett oppfattes som eksotiske. Man finner lignende tendenser innen mat, musikk og annen kultur. Jeg tror trenden etter hvert vil gå over, og vi skal vokte oss for å fokusere for mye på at designen man selger eller eksporterer, er «norsk». Det kan resultere i at design fra Norge blir en liten nisje. De som lykkes internasjonalt, gjør det heller på tross av enn fordi de er norske. Vår evne til å tilpasse oss den globale design-arenaen og fokus på kvalitet og bred appell er mye viktigere enn geografisk tilhørighet. Det er en forskjell på «norsk design» og «design fra Norge», og jeg har mest tro på siste.

Elisabeth Stray Pedersen
Elisabeth Stray Pedersen - Skaper kortreist og miljøvennlig mote på egen fabrikk i Drammen.
Foto: Monica Strømdahl

Elisabeth Stray Pedersen

Skaper kortreist og miljøvennlig mote på egen fabrikk i Drammen.

1. Hvorfor ble du designer?

– Jeg ble designer fordi jeg følte at rammene for hvordan jeg skulle kle meg i oppveksten, var veldig definerte. Jeg likte selv å eksperimentere med stoffer, og snitt og kombinasjoner av klær. Jeg identifiserte meg mer med en litt friere tankegang som designerne i magasinene utstrålte. Ellers har jeg alltid vært glad i å løse problemer, noe som gir en dypere motivasjon i arbeidet – og er grunnen til at jeg er der jeg er i dag.

2. Av det du har designet, hva er det du føler har fått størst gjennomslag?

– Hele konseptet og prosessen med å ta over et gammelt klesmerke og en fabrikk med gamle håndverksmetoder, og så designe ut fra de rammene, men inn i en mer moderne kontekst, slik som Oslo Runway, det tror jeg er det største gjennomslaget jeg har hatt. Det å klare å kombinere ivaretagelse av arv, kunnskap og lokale verdier og samtidig gjøre det tidsaktuelt.

3. Hva er den største utfordringen i jobben som designer?

– Det er å balansere alle de forskjellige aspekter: det visuelt tiltrekkende, hva som selger, lønnsomhet, kvalitet og miljøaspekt. Å designe er å sitte med et gigantisk meta-puslespill: Alle brikkene skal passe, men puslespillet endrer seg stadig, og man skal treffe på riktig tid til riktig sted. Det er utfordrende, men også noe jeg synes er veldig spennende.

4. Hva må til for at Norge skal bli en anerkjent designnasjon internasjonalt?

– Jeg tror Norge må se på hva vi har av ressurser og hva vi er gode på, og så fokusere på det og ivareta den kompetansen. Vi er for eksempel veldig gode på kvalitetssikring. Vi har også mye ressurser og ingeniørkraft, og kan bidra til å knytte teknologi til designutvikling. En annen fordel Norge har, er at vi ikke har altfor innkjørte systemer i bransjen; det er rom for å tenke litt annerledes og mer fremtidsrettet uten å være fanget av gamle rammer.

Vidar Pedersen - Designet roboten AV1, som gjør det mulig for syke barn å følge skoleundervisningen.

Vidar Pedersen, Snø Designstudio

Designet roboten AV1, som gjør det mulig for syke barn å følge skoleundervisningen

1. Hvorfor ble du designer?

– Min far startet Råde Verktøy AS i 1968, et selskap som produserte formverktøy til lokal og nasjonal plastindustri. Jeg vokste opp i denne bedriften og fikk tidlig en interesse for å løse tekniske utfordringer knyttet til produksjon av plastprodukter. Jeg har også alltid hatt et ønske om å utforme og utvikle produkter selv.

2. Av det du har designet, hva er det du føler har fått størst gjennomslag?

– I samarbeid med det norske selskapet Freebit var jeg med på å designe en patentert løsning kalt C-shape for festing av in-ear headset, som i dag er blitt en markedsstandard. Denne universelle øregrensesnitt-løsningen er ergonomisk utviklet slik at headsettet sitter godt i øret selv under løping og andre aktiviteter. Gjennom min opparbeidede kunnskap om ørets ergonomi har jeg fått muligheten til å designe mange av bestselgerne til de største aktørene i verden.

3. Hva er den største utfordringen i jobben som designer?

– Den største utfordringen ligger i å oppfylle brukerens behov, samt å utvikle produkter som er produksjonsvennlige, bærekraftige, kostnadseffektive, nyskapende og verdiskapende. Det er viktig for en designer å forstå hvilken markedsverdi produktet kan få, slik at produktet blir produsert på riktig måte og med de riktige materialene. En må alltid strebe etter å holde seg oppdatert på nye materialer og ny teknologi, og lete etter nye elementer som kan skille produktet fra andre konkurrenter i markedet.

4. Hva må til for at Norge skal bli en anerkjent designnasjon internasjonalt?

– Her i Snø bruker vi vår norske tilhørighet bevisst i markedsføringen vår, og får positiv respons på dette fra våre internasjonale kunder. Skandinavisk design har et godt renommé ute i verden. Men om vi som nasjon skal bli mer anerkjente, må norske bedrifter i større grad benytte seg av kompetansen innen design i Norge. Bedrifter som setter design høyt på forretningsagendaen, gjør det gjennomsnittlig 228 prosent bedre enn sine konkurrenter, og når det norske markedet i større grad innser dette, kan vi begynne å bli virkelig store i den internasjonale sammenhengen.

Synne Christiansen
Synne Christiansen - Designer de reisendes opplevelse på Oslo Lufthavn.
Foto: Monica Strømdahl

Synne Christiansen, EGGS Design

Designer de reisendes opplevelse på Oslo Lufthavn.

1. Hvorfor ble du designer?

– Jeg har alltid laget ting. I det å lage ting ligger det også en refleksjon over hvordan ting burde være. Det handler om å koble sammen mennesker, ting, tjenester og teknologi på en måte som gir mening for folk.

2. Av det du har designet, hva er det du føler har fått størst gjennomslag?

– Det som har gitt mest mening, er å være med på å introdusere design som metode i bistands- og nødhjelpsfeltet gjennom mange år i Design Without Borders. Det er 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag. Nødhjelpsorganisasjonene har ikke tilstrekkelige ressurser til å dekke behovet, og de ser i økende grad til design og innovasjon som virkemidler for å finne nye måter å levere innsats på.

3. Hva er den største utfordringen i jobben som designer?

– Design handler om endring, om å løse utfordringer og å se ting på nye måter. Det å få lov til å forbedre hverdagen til folk er gøy. Å bruke designmetodikk for å forstå brukerens behov gir nye perspektiver og også kimen til løsninger. Men designere må utfordre mer. Tørre å utfordre på miljø. På inkludering. På å utjevne forskjeller. På å lage forretningsmodeller som er bærekraftige sosialt – også i et globalt perspektiv. Vi må bruke kompetansen vår på å skape verdier for alle.

4. Hva må til for at Norge skal bli en anerkjent designnasjon internasjonalt?

– Norge er gode på å utforske bruk av designmetode på nye områder. Det offentlige Norge har for eksempel vært tidlig ute med å bruke tjenestedesign for å forbedre sitt tilbud til borgerne. Vi har mye å formidle til et internasjonalt publikum. Vi må rett og slett ut av steinrøysa, ta de store ordene i munnen og bevege oss opp på den internasjonale scene for å dele erfaringer og resultater. Derfor er det spesielt gøy å jobbe i EGGS Design, som nå satser internasjonalt.