To nordiske undersøkelser gir mer kunnskap om nordisk designbransje enn tidligere. Viktig å få tallkunnskap, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA.

Nyheter

Bygger innsikt om nordisk designbransje

styre sheriff film

Designmetodikk bidrar til innovasjon, omstilling og nye forretningsmodeller og kan derfor bli et konkurransefortrinn for dem som tar i bruk designmetodikk.

Er designmetodikk relevant for styret og toppledere?

En stabel med bøker på hvit bakgrunn, med en hvit kopp med kaffe og crema på toppen.

Bokstavene CSI vekker kanskje helt andre assosiasjoner, men bak forkortelsen skjuler det seg et forskningsprogram ved Handelshøyskolen i Bergen – Center for Service Innovation. Resultatene er samlet på en rikholdig og oversiktlig plattform på nett. Nå er også sluttrapporten tilgjengelig. 

 

Forskning på tjenesteinnovasjon

Utsnitt fra omslaget av boken"Inn i arkitekturen". Orange bakgrunn og hvite skisseaktige tegninger. Teksten Alf Howlid, Inn i arkitekturen - en handlingsbasert innføring i byggekunst

Et nytt undervisningskonsept: Arkitekturfortellinger knyttes til romeksperimenter i stor målestokk. Arenaen er et arkitekturverksted, hvor mange må delta.

Det er kroppen som er klok: Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? Sterke krefter er virksomme i alle bygninger. Usynlige «giganter» holder alt på plass, hvor man enn ferdes virker trykk og strekk i et komplisert samspill av krefter. Elevene får gjøre erfaringer med konstruksjoner hvor de selv inngår, slik at de kjenner statikkens strekk- og trykk-krefter direkte på kroppen. Med sine egne kropper deltar de aktivt i konstruksjonene, sammen med stokker, tau, byggeblokker og seil. Også kroppen har sin konstruksjon, slektskapet til arkitekturen ser vi i skjelettets og musklenes former. De store knoklene tar seg av trykkbelastingene – som søyler og bjelker i arkitekturen. Musklene derimot, har strekk-evne, og spenner opp skjelettet til en funksjonell posisjon og stabiliserer kroppen i aktiv likevekt.

Inn i arkitekturen: En handlingsbasert innføring i byggekunst

Hvite piler som peker oppover er skrudd fast på en gammel trevegg

67 prosent av norske bedriftsledere mener at design vil bidra til å styrke bedriftens resultat de neste fem årene. Det viser en undersøkelse DOGA nylig har gjennomført.

Innsikt

Er design lønnsomt for norske bedrifter?

Fem navn på designhimmelen.

De har vidt forskjellige utgangspunkter. Men motivasjonen bak yrkesvalget var den samme: ønsket om å påvirke folks hverdag.

Fem navn på designhimmelen: - Derfor ble vi designere

To personer ser på utsikt over byen

Å involvere innbyggerne i planlegging er viktig for å få et godt kunnskaps-grunnlag og mer brukertilpassede omgivelser. God medvirkning styrker bo- og livskvaliteten hos befolkningen, idet det skaper identitet og tilhørighet til et område.

Innsikt

Medvirkning