Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Dansens hus
NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Dansens hus
NAVN PÅ UTØVER(E): Neue Design Studio
Fagdisiplin: Visuell kommunikasjon

Konsept - typografi. Foto: Tale Katrine Hendnes/Dansens Hus

Bevegende bokstaver

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans og har som oppgave å gjøre dansekunst attraktivt og synlig i samfunnet. For å kommunisere tydeligere og løfte frem Dansens Hussom Norges ledende institusjon for samtidsdans ønsket de å spisse merkevareopplevelsen ved å blant annet fornye den visuelle identiteten.

Logo og typografisk manér. Foto: Tale Katrine Hendnes/Dansens Hus
Implementering. Foto: Tale Katrine Hendnes/Dansens Hus

Juryuttalelse

Noen ganger er det vanskelige det enkleste. Å velge å ta utgangspunkt i en font i stedet for foto eller grafikk for Dansens Hus er helt klart ikke minste motstands vei. Desto bedre blir det da når man lykkes så godt som her. Basert på fonten Dia fra Schick-Toikka har Neue laget en helt neue (pun intended) font for Dansens Hus som de kaller Dia Dans. Resultatet er en profil som er veldig gjenkjennelig og synlig, fungerer ypperlig i alle formater – digitale såvel som analoge – og gir Dansens Hus et distinkt uttrykk de er helt alene om.

Involverte i prosjektet:

Erlend Tangen Istad, Neue Design Studio, digitalt ansvarlig, senior designer
Henrik Wold Kraglund, Neue Design Studio, designer
Lars Håvard Dahlstrøm, Neue Design Studio, kreativ leder, senior designer
Gørill Kvamme, Neue Design Studio, rådgiver
Trine Renate Dolmen, Neue Design Studio, prosjektleder
Nora Beate Bremnes, Neue Design Studio, designer
Fred Carlsen, Sjelfull, frontendutvikler
Un-Magritt Nordseth, Dansens Hus, kunstnerisk- og daglig leder
Erik Årsland, Dansen Hus, kommunikasjonssjef
Karianne Skåre, Dansens Hus, salgssjef
Lars Hamli, Dansens Hus, kommunikasjonsrådgiver
Tale Katrine Hendnes, Dansens Hus, kommunikasjonsrådgiver og foto

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon