DOGA er blitt bedt av bransjen om å ta en koordinerende rolle i arbeidet med utforming av en ny politikk innenfor arkitektur og byutvikling. Den 10. mars inviterte vi derfor bransjen til samarbeid om utforming av denne, og hva som skal være hovedprioriteringer frem mot valget 2017.

Nyheter

Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til en bærekraftig omstilling?

Tor Inge Hjemdal (DOGA) innleder innspillsmøtet

Asbjørn Torvanger, Cicero: Byutvikling fra et miljømessig perspektiv

Beata Sirowy, NMBU: Byutvikling fra et sosialt perspektiv

Guro Voss Gabrielsen presenterer ny stortingsmelding «Bærekraftige byar og sterke distrikt»

Øystein Berge, COWI: Byutvikling fra et økonomisk perspektiv