Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitektur og folkehelse
To unge kvinner sitter ved et kaffebord i hjemlige omgivelser.
Foto: Comte Bureau

De bygde omgivelsene legger rammene for viktige deler av folks liv og helse. Prosjektet «Hverdagsreisen» har etablert en metodikk for å undersøke hvordan omgivelsene våre påvirker fysisk aktivitet og sosiale møter, og for å teste effekten av tiltak. Her finner du Hverdagsreisens «Do-it-yourself»-guide! 

Hverdagsreisen DIY er en guide til hvordan man som kommune selv kan jobbe innovativt med folkehelse i steds- og områdeutvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom DOGA og Sunne kommuner - WHOs norske nettverk, og et forprosjekt i DOGAs satsning «Arkitektur og folkehelse». Guiden er utviklet av Comte Bureau gjennom et pilotsamarbeid med seks pilotkommuner i perioden 2021–2023. 

Det overordnede målet med Hverdagsreisen er bedre folkehelse: økt fysisk aktivitet og mindre sosial isolasjon. Hovedmålgruppen for prosjektet er norske kommuner, der vi i hovedsak har henvendt oss til de delene av kommunen som har ansvar for folkehelsearbeid og planlegging og utvikling av fysiske omgivelser. Men det er mange som har ansvar for det fysiske miljøet, og Hverdagsreisen er en tverrfaglig metodikk, som krever samarbeid. 

Heftet Hverdagsreisen
Hverdagsreisens «Do-it-yourself»-guide.

Om guiden 

Denne DIY-guiden er delt opp i tre deler: 

Introduksjonen forklarer hva prosjektet Hverdagsreisen er og hvorfor Hverdagsreisen kan være et verdifullt verktøy i områdeutvikling og folkehelsearbeid. 

Del 1 er en steg-for-steg-guide for å planlegge og gjennomføre et innsiktsarbeid i felt i din kommune, for å lære mer om hva som hemmer og fremmer sosiale møter og fysisk aktivitet utendørs i innbyggernes hverdager. 

I del 2 fokuserer man på å utvikle dult (nudge) for å påvirke innbyggernes hverdagsreiser, gjennom å prototype og teste fysiske intervensjoner på stedet, basert på innsiktene fra del 1. Del 2 er også en steg-for-steg-guide for å planlegge og gjennomføre et slikt arbeid. 

Du kan laste ned guiden her (PDF)

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.