Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnere

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Mange lurer på hva vi skal leve av når oljen tar slutt. Arkitekt Øyvind Amundsen Bay lurer på hva vi skal gjøre med oljeplattformene.

Dette er noe han utforsker i sitt prosjekt "Offshore Dinosaur". Her foreslår han å bruke utrangerte oljeplattformer til å produsere bioenergi.

– Norge har over 500 oljeplattformer som relativt snart er ute av drift, og jeg vil vise en strategi eller et forslag til en av måtene man kan gjenbruke noen av disse, forklarer Øyvind.

I prosjektet beskriver han hvordan plattformer kan transformeres til biomasseraffineri. Biomassen vil komme fra tang, som kan dyrkes i stor skala rundt plattformen og høstes fra mindre båter og heises inn i plattformene. Slik kan Nordsjøen gå fra å være leverandør av forurensing til leverandør av ren energi.

Han ser også for seg at plattformene kan brukes til matproduksjon, basert på råvarer fra havet.

– Jeg synes det er en fascinerende tanke, at havet kan bli bondens nye åker, sier Øyvind.

Tegning av Offshore dinosaur av Øyvind Bay.
Juryen mente prosjektet hadde høy kvalitet, var nytenkende og svært aktuelt. Juryen merket seg spesielt måten prosjektet var presentert på, og trakk fram bruken av tegninger som var både realistiske og drømmende.
Tegning av Offshore Dinosaur av Øyvind Bay.