Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere vinnere

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Store offentlige institusjoner som universiteter og høgskoler skal romme mange mennesker og mange funksjoner og trenger mye plass. Derfor blir de ofte plassert et godt stykke utenfor bykjernen. Avdelinger og programmer får egne bygg og byggene ligger gjerne spredt over et stort område. Studenter og ansatte må tilbakelegge store avstander for å delta i ulike aktiviteter i løpet av dagen og mange har lang reisevei til og fra.

Arkitekturstudent Jonathan Storheil Værnes har gått nye veier og foreslår å samle den spredte universitetsbyen i ett bygg og plassere den midt i et bysentrum.

Prosjektet springer ut av oppgaven han fikk på tredjeåret på AHO som gikk ut på å lage en høyhusstrategi for Drammen. Drammen kommune ville bruke oppgavene inn i en diskusjon om høyhus i forbindelse med den videre utviklingen av byen.

Et universitet sentralt plassert i Drammen, i tilknytning til jernbanestasjonen og busstasjonen, har mange fordeler. Infrastrukturen er allerede på plass og beliggenheten inviterer til bruk av kollektivtransport. Dessuten vil det bidra til å utvikle Drammen som by, mener Jonathan.

– Universitetet vil være et tyngdepunkt som vil gjøre det mer attraktivt å bo i sentrum. Det vil være med på å skape en urban livsform som studentene vil bringe videre ut i byen, sier han.

Høyhuset Jonathan har tegnet rommer alt vi forbinder med et universitet, som bibliotek, lesesaler, grupperom, kafeteriaer og studenthybler. I tillegg har han tegnet inn to parker i tilknytning til bygget. Men alt i alt vil høyhusuniversitetet gjøre krav på et mye mindre areal enn de tradisjonelle universitetene.

Vi har ingen tradisjon for å bygge i høyden her i landet, og forslag om fortetting og bygging i høyden kan skape kontrovers og motstand. Derfor er Jonathans prosjekt, i tillegg til å være nyskapende, også et modig prosjekt. Han har våget å gå mot strømmen og gå for noe som han vet kan oppfattes som svært kontroversielt.

Design av Jonathan Storheil
Juryen var full av lovord over dette prosjektet og mener det svarer på flere utfordringer i by- og samfunnsplanlegging. Arbeidsplasser og infrastruktur legges til sentrum, nær kollektivknutepunkter, i tråd med tanken om at det ikke er bærekraftig at byene spres utover. Prosjektet er nyttig, fordi vi er verken glade i eller gode på høyhus i Norge. Det utfordrer oss, og er modent gjort av arkitekten.
Design av Jonathan

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Caroline Olsson
    Rådgiver DOGAs priser (i permisjon)
    (+47) 91 62 46 12
    co@doga.no