Hopp til hovedinnhold
Meny

Bok: Innovating with People

I boken Innovating with People får du vite hvordan du bruker inkluderende design for å skaffe deg et konkurransefortrinn, og hvordan du kan komme deg inn på flere og nye markeder ved å forstå kundene din bedre. Finnes også som e-bok. Kjøp boken her!

Endringer i demografi og miljø kan skape utfordringer, men de kan også gi deg en gyllen mulighet til å tilby nye, lønnsomme produkter og tjenester og dermed øke markedsandelen din.

Inkluderende design er i ferd med å bli lovfestet mange steder, slik at produkter og tjenester vil måtte oppfylle kriteriene for inkludering. I denne boken får du vite hvordan du kan snu disse utfordringene til din fordel og bruke dem til å utvikle nyskapende produkter og tjenester.

Tar du i bruk en inkluderende designstrategi, kan du komme kundene dine nærmere inn på livet og forstå behovene deres bedre. Inkluderende design brukes her også for å beskrive universell utforming og design for alle.

Innholdet er utarbeidet av personer med en omfattende praktisk erfaring med å jobbe med inkluderende design i et næringsperspektiv. Boken presenterer innsikt og kunnskap opparbeidet gjennom flere år i et lettlest format med mange illustrasjoner. Casestudier og eksempler forklarer hvordan andre virksomheter har benyttet brukerfokusert innovasjon som en del av utviklingsprosessen.

I e-boken Innovating with People lærer du om ni ulike teknikker for å kartlegge folks synspunkter på design, arkitektur og bygde omgivelser. I tillegg får du trinnvise veiledninger og aktiviteter som hjelper deg med enkelt å komme i gang med inkluderende design i dine prosjekter.

Innovating with People kan også kjøpes som e-bok fra Amazon.

Buy the book