Hopp til hovedinnhold
Meny

Inkluderende design: Definisjoner

Her er noen av de vanligste definisjonene av inkluderende design og arkitektur. Det finnes også andre begreper som brukes om inkluderende design og arkitektur og inkluderende byggemåter. Dette er begreper som designtenkning, deltakende design, menneskefokusert og brukerfokusert design, flergenerasjonsdesign, samskaping, demokratisk byutvikling og innbyggerinvolvering.

Davinci

Den vitruviske mann av Leonardo Da Vinci fanger menneskets idealiserte, gjennomsnittlige proporsjoner. Inkluderende design gjenkjenner forskjellene våre ettersom begrepet ”gjennomsnittlig person” gir mindre og mindre troverdighet.

INKLUDERENDE DESIGN

Definert i 2000 av den britiske regjeringen som «produkter, tjenester og miljøer som dekker behovene til flest mulig brukere». Historien bak begrepet strekker seg tilbake til de sosiale idealene som oppsto i Europa etter andre verdenskrig. Inkluderende design er ikke bare for eldre mennesker og dem med funksjonsnedsettelser, men også for andre grupper som ofte blir ekskludert. Det kan praktiseres sammen med designtenkning.

INKLUDERENDE ARKITEKTUR

Et noe mindre brukt begrep som her defineres som «byggeprosesser som rommer behovene og ønskene til flest mulig mennesker.»

UNIVERSELL UTFORMING

Dette begrepet oppsto i USA og brukes nå i mange land verden over. Opprinnelig handlet begrepet om hvordan bygde omgivelser fungerer for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det oppsto som en reaksjon på at mange av dem som kjempet i Vietnamkrigen vendte hjem med funksjonsnedsettelser, og hadde sitt forbilde i borgerrettighetsbevegelsen.

DESIGN FOR ALLE

Slik Europakommisjonen definerer det, handler design for alle om å sørge for at miljøer, produkter, tjenester og grensesnitt kan brukes av folk i alle aldre og med alle funksjonsnivåer, i forskjellige situasjoner og under ulike forhold. Begrepet brukes i Skandinavia og resten av Europa.

Det finnes også andre begreper som av og til brukes om inkluderende designprosesser og -metoder. Disse er designtenkning, samskaping, menneskefokusert design, brukerfokusert design og flergenerasjonsdesign.

Se ordlisten i boken Innovating with People for mer informasjon.