Hopp til hovedinnhold
Meny

Endrede forutsetninger påvirker virksomheten din

Design må svare på endringer i verden rundt oss. Nedenfor ser du eksempler på slike endringer, sett fra både verdenssamfunnets og individets perspektiv.

Verden endrer seg

ENDREDE FORUTSETNINGER PÅVIRKER VIRKSOMHETEN DIN

Diagrammet på foregående side viser hvordan samfunnet endrer seg og setter søkelyset på relevante faktorer og trender. Blant temaene som omtales her er noen av de viktige markedsendringene som inkluderende design kan rette seg mot. Mulighetene er mange.

Munk med telefon

TEMA 1: OMFAVN MANGFOLD

Faktorer: fremvoksende markeder, oversette markeder og en mangfoldig befolkning. 
Effekt: produkter og tjenester som appellerer til flere.

Design og næringsliv må være mer lydhøre for mangfoldige markeder hvis de skal beholde eller utvide målgruppen sin. Fremvoksende markeder er i ferd med å bli en viktig
forbrukergruppe.

Med en stadig voksende innvandrerbefolkning i Europa må næringslivet ha kulturelt mangfold i bakhodet når de designer nye produkter, tjenester eller miljøer. Mangfold skal også romme likestilling mellom kjønn og ulikheter i funksjonsevne og alder. Inkluderende design kan bidra til å forstå og ta til seg mangfold, og finne metoder for å appellere til et større marked. Det å ønske mangfold velkommen kan være en strategi for nyskaping.

Person med skjerf

TEMA 2: DEN TYPISKE FORBRUKEREN FINNES IKKE

Faktorer: globale stereotyper, personligheter med flere lag, enkeltmenneskets komplekse natur.
Effekt: markedssegmentering, individuell appell, utfordre fordommer.

Folk passer ikke lenger inn i de tradisjonelle markedskategoriene. Det oppstår stadig nye

klassifiseringer av mennesketyper, og mange karaktertrekk vil variere med konteksten og over tid. Vi kan ikke lenger dele inn folk i grupper ut fra egenskaper som kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn, siden også livsstil, verdier, holdninger og personlig moral spiller en viktig rolle.

For å fange opp alle aspektene ved menneskenaturen, må markedssegmentering benytte både kvalitative og kvantitative målemetoder. Når man designer for folk, må man bruke en mer sofistikert tilnærming – det nytter ikke bare å ha de tradisjonelt mest typiske målgruppene i tankene.

Inkluderende design kan bidra til å nyansere fordommer om målgrupper og lære oss mer om forbrukerpsykologi.

Atlet

TEMA 3: FOLK LEVER ANNERLEDES ENN FØR

Faktorer: teknologi, medisin, urbanisering, samfunnsstrukturer, forbrukernes levesett.
Effekt: nye brukssammenhenger og nye markeder gir nye muligheter.

Teknologi er en viktig pådriver for å endre måten folk lever, jobber og kommuniserer på, og det har påvirket hvordan vi som enkeltpersoner oppfører oss og organiserer oss i samfunnet. Et stadig bedre helsetilbud gjør at vi holder oss friskere og lever lenger, noe som kan føre til at velferdssystemet vårt overbelastes. Siden stadig flere av oss flytter inn til byene, blir de større og større, og det gjør ofte at også infrastrukturen og tjenestetilbudet her blir overbelastet.

Familiesammensetningene endrer seg hele tiden, blant annet fordi vi lever lenger og ikke nødvendigvis bor i samme område. Flere og flere bor alene, mye fordi antall samlivsbrudd øker. Virksomhetene må kjenne til hvordan kundene deres lever nå og forstå de mange ulike situasjonene de befinner seg i.

Person med sportsbil

TEMA 4: FOLKS VERDISETT ER I ENDRING

Faktorer: andre verdier og ønsker.
Effekt: kartlegging av trender og styrking av varemerkeverdier.

Folks verdier og ønsker er i ferd med å forandre seg. Design i dag bør være enkelt, effektivt, brukervennlig, bærekraftig og moralsk forsvarlig. Med inkluderende design kan du kartlegge disse endringene og holde deg oppdatert på hva folk ønsker og forventer.

Når du kjenner målgruppen bedre, blir det lettere å designe attraktive produkter og gi varemerket ditt et bedre renommé. Det kan også gjøre det enklere å forutse og reagere på fremtidige trender. Når folk hører ordet «verdi», tenker de fleste ikke bare på økonomisk verdi, men er også opptatte av mindre håndfaste og mer følelsesmessige og personlige verdier.