Mottaker av DOGA-merket for design og arkitektur 2018: Laerdal Medical

Les om DOGA-merket og hvorfor din virksomhet bør søke.

Informasjon

Hva er DOGA-merket for design og arkitektur?

Juryen for DOGA-merket 2019
"ruter-gange-foto-Sverre Chr. Jarild.jpg"
AV1 blir holdt av elev.
Cathrine Vigander, partner og arkitekt i Element Arkitekter. Vinner av Jacob-prisen i 2017.

– Jeg tenker på arkitekter og designere som to sider av samme sak – vi er forskjellige, men komplementære. Vi har mye å lære av hverandre, og DOGA-merket kan være den perfekte arenaen for dette ved å legge til rette for tverrfaglig nyskaping.

Nyheter

Cathrine Vigander: Arkitekter, meld dere på

Mange mennesker rundt et bord med en stor skjerm. Mye lys inn fra et stort vindu

For å bli tildelt DOGA-merket for design og arkitektur eller DOGA-merket nykommer, må prosjektet oppfylle et sett med kriterier. Det er den tverrfaglige juryen som bedømmer hvilke prosjekter som tildeles prisen.

Informasjon

Kriterier for tildeling av DOGA-merket

Jan Erik Rossow, juryleder for DOGA-merket 2019 og arkitekt og partner i Vill Urbanisme.

– Vi trenger arkitektenes og designernes tilnærming til problemløsning, der den gode prosessen og tverrfaglighet er bærebjelkene for genuin nyskaping, mener arkitekt Jan Erik Rossow som leder juryen for DOGA-merket 2019. 

Nyheter

Møt juryleder Jan Erik Rossow

Jan Christian Vestre, CEO for utemøbelprodusenten Vestre.

– Vi bruker DOGA-merket aktivt i utviklingen av nye produkter, sier Jan Christian Vestre, administrerende direktør for utemøbelprodusenten Vestre og næringslivsrepresentant i årets jury for DOGA-merket. Han oppfordrer andre bedrifter til å bruke prisens kriterier som verktøy.

Nyheter

Jan Christian Vestre: DOGA-merket er et verktøy

DOGA Hedersmerket er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser. Det gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket.

Informasjon

DOGA Hedersmerket

Logo for DOGA-merket på rosa bakgrunn

Her kan du laste ned logoene for DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer. Logoene kan brukes i alt materiell for mottakere av et DOGA-merket, og tidligere mottakere av Merket for god design.

Informasjon

Logoer for DOGA-merket