Figurer

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prisen skal vise frem de gode forbildeprosjektene.

Årets søknadsrunde starter i april med søknadsfrist den 13. juni 2018. Prisutdelingen vil finne sted på DOGA, torsdag 10. januar 2019.

Informasjon

Hva er DOGA-merket for design og arkitektur?

Logo for DOGA-merket på rosa bakgrunn

Her kan du laste ned logoene for DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer. Logoene kan brukes i alt materiell for mottakere av et DOGA-merke, og tidligere mottakere av Merket for god design.

Informasjon

Last ned logoer for DOGA-merket

Mottakerne av DOGA Hedersmerket, MakersHub, på scenen på DOGA.
Deltakere i prosjektet Oslo Bysykkel som vant DOGA Hedersmerket på scenen for å motta prisen. Blant dem er også statssekretær i Nærings- og finansdepartementet Dilek Ayhan. Det er til sammen 9 personer på scenen.

Oslo Bysykkel vant det gjeve DOGA Hedersmerket for sin fremtidsrettede måte å lage en ny infrastruktur på. Byutvikling på hjul, kaller de det.

Hedersmerket til Oslo Bysykkel

Jubel på scenen under under utdeling av DOGA-merket for design og arkitektur

Gratulerer til alle mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer! Her kan du lese alle jurykjennelsene. 

Informasjon

Her er alle mottakerne av DOGA-merket

AV1 i gruppearbeid

De utvikler bærekraftig lakseoppdrett for storbyer, bygger roboter til syke barn og eksperimenterer med direktedemokrati – blant annet. Disse 49 innovative prosjektene mottar nå DOGA-merket 2017.

Grønn storbylaks, roboter for syke barn og demokratisk design

Her finner du informasjon om jury, juryarbeid og habilitetsregler tilknyttet DOGA-merket.

Juryering og habilitetsregler

Mange mennesker rundt et bord med en stor skjerm. Mye lys inn fra et stort vindu

For å bli tildelt DOGA-merket for design og arkitektur eller DOGA-merket nykommer, må prosjektet oppfylle et sett med kriterier. Hvert enkelt prosjekt blir vurdert av en jury som bedømmer hvordan det oppnår de ulike kriteriene.

Kriterier for tildeling av DOGA-merket

DOGA Hedersmerket er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser. Det gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket.

DOGA Hedersmerket

Rosa flate