Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Kick-off i Oslo rådhus i november med 250 deltagere, markerte starten for Urban Future 2019 i Oslo. Nå inviterer FutureBuilt det offentlige, næringsliv, fagmiljøer og innovasjonsmiljøer til å delta i programarbeidet.@

Meld deg på via FutureBuilts nettside (se lenke helt nederst)

Smart by – smarte folk

”Vi vet hva som må gjøres. Nå handler det om å omsette dette i praktisk politikk og fakta på bakken.” Dette er den bærende ideen for Urban Future-konferansen, som på rekordtid har vokst til å bli en av Europas største konferanser for bærekraftig byutvikling. Til Wien i 2018 ventes 3000 deltagere. Neste stopp er Oslo, 22.–24. mai 2019.

Konferansen er en møteplass for CityChangers; dedikerte, handlingsorienterte og innovative mennesker fra hele verden, fra bl.a. politikk, byutvikling, eiendom og næring, innovasjonsmiljøer og start-ups, forskning og frivillige organisasjoner. Og deres felles visjon er den klimasmarte byen og viljen og evnen til å skape endring.

Konferansen handler om bærekraftig og klimasmart byutvikling i bred forstand, om levende byer og god planlegging, arkitektur og eiendomsutvikling, grønn mobilitet, klimaledelse og kommunikasjon, om ressursbruk og sirkulærøkonomi, om grønn vekst og urban innovasjon. Og om alt det andre som vi ønsker å løfte fram, vise fram og diskutere.

Konferansen er en ”smart city”-konferanse. Men den handler ikke primært om teknologi. Den handler om mennesker som driver endring, og deres endringshistorier, resultater, suksesser og feilskjær.

Fire spørsmål

På konferansen legges det opp til plenumssesjoner og rundt 40 parallellsesjoner, side-arrangementer, befaringer, pop-ups og kulturarrangementer. Målet med idédugnaden er å kick-starte programarbeidet som skal fylle disse arenaene med innhold, og vi stiller b.la. følgende spørsmål:

  • Hva skal være hovedtemaer for Urban Future 2019? Hva betyr mest for dere som driver endring mot større bærekraft i byene våre?
  • Hva er de største hindringene for deg som vil drive fram utvikling av klimasmarte byer og nabolag?
  • Hvem er menneskene du har lyst å treffe, og hvem er dine drømme-forelesere?
  • Hvilke prosjekter, CityChangers, prosesser og konsepter skal vi showcase for verden fra Norge og Osloregionen?

Her er det lov å tenke fritt og stort, både innenfor og utenfor konferanse-formatet. Innspillene fra idédugnaden tas med inn i det videre programarbeidet. På idédugnaden får du også en orientering om Urban Future og hvordan du kan involvere deg

Idédugnaden er åpen for alle som kjenner seg igjen i målgruppen for konferansen og som ønsker å bidra. Dersom du ikke har anledning til å delta kan du sende innspill på e-post til futurebuilt@futurebuilt.no

Mer om Urban Future Global Conference

Urban Future Global Conference arrangeres i samarbeid med FutureBuilt i forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019.

Les mer om lanseringen av Urban Future

Se program for Urban Future Global Conference i Wien i februar/mars 2018.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.