Systemisk Design Norge inviterer til ny samling

Systemisk design gjør det mulig å jobbe i og med komplekse sammenhenger. Fredag 18. mars inviterer Systemisk Design Norge og DOGA til ny samling, denne gangen fysisk på DOGA. Vi får høre om nyskapende systemisk design-prosjekter og du får møte andre som er interessert i fagfeltet. Det blir også mulig å følge arrangementet digitalt.

systemisk-design-samling-pa-doga.jpg
Foto: DOGA
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16 | Digitalt via streaming

Dato
18. mars 2022
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

På denne samlingen får du høre om nyskapende systemisk design-prosjekter møte andre som er interessert i fagfeltet. Bli med på Systemic Design Association Norway Chapter sitt arrangement 18. mars. Samlingen holdes fysisk på DOGA, men det er også mulig å følge arrangementet digitalt.

Vertskap: Angel Lamar Oliveras og Jonathan Romm

Språk: Engelsk

Program

  • 14:00: Velkommen

En rask øvelse for å bygge nye forbindelser

  • 14:15: Tilbakeblikk på RSD10 - Jan-Carel Diehl / Jotte de Koning fra TU Delft

Det 10. årlige Relating Systems Thinking & Design (RSD10) symposiet ble holdt i november i fjor. RSD10 er en arena for å diskutere pågående arbeid fra praksisfeltet og presentere ledende forskning innen systemisk design. Det overordnede temaet var "Playing with tensions". Temaet eksemplifiserer de nåværende utfordringene som systemiske designere møter for å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig fremtid: omfavne kompleksitet, jobbe med motstridende konsepter og paradokser mens de konfronterer samtidens systemiske "smertepunkter". Du får en kort oppsummering av symposiet.

  • 14:25: Vi ser frem mot RSD11 – Sally Sutherland fra University of Brighton

RSD9 og RSD10 var digitale arrangementer, med en liten gruppe deltakere ved TU Delft i 2021; Brighton universitetet planlegger å snu dette og favoriserer et stedsbasert arrangement for RSD11. Samtidig er teamet oppmerksomme på kravet om å gjøre RSD11 tilgjengelige for systemdesignere over hele verden. Du får høre mer om planene for RSD11 symposiet og noen tanker om hvilke overordnede temaer som vil bli løftet fram

  • 14:35: Deling av systemisk designpraksis

Case 1 –  Snook Skottland, Zoë Prosser og India Roche
Prosjektet Your Voice, Your Way var et samarbeid mellom Renfrewshire Council Children Social Work, Dartington Service Design Lab og Snook Design Agency. Fra 2019 – 2021 jobbet Snook med unge mennesker, ansatte i tjenestene, foreldre, omsorgspersoner og lokale frivillige organisasjoner, for å finne nye strukturer og ressurser på tvers, som gjør det mulig for unge menneskers stemmer å bli hørt i omsorgsbeslutninger, på måter og til tider som fungerer for dem .

  • 14.55-15.10: Pause
  • 15.10: Case 2 – NAV, Linda Blaasvær

Systemorientert design i NAV - Et innblikk i hvordan NAV bruker systemorientert design som tilnærming og metode gjennom flere konkrete eksempler.

  • 15.30: Case 3 - Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) Partnerskap for radikal innovasjon, Henrik Dons Finsrud

Hvordan kan SOD spille en avgjørende rolle i å bygge en nasjonal innsats for å adressere komplekse samfunnsspørsmål? KS Partnerskap for radikal innovasjon er et innovasjonsprogram rettet mot systeminnovasjon som går på tvers av sektorer og samfunnsnivåer. Det drives av KS i nært samspill med medlemmene, kommunene og fylkene i Norge. Programmet fasiliterer design av innovasjonsprosjekter, nøye satt sammen i prosjektporteføljer. KS ser design og utvikling av prosjektporteføljer som avgjørende virkemidler for å løse komplekse samfunnsutfordringer.

  • 15:50: Oppsummering
  • 16:00: Avsluttning

Bli gjerne med på felles fredagsdrink på et vannhull nær DOGA.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.