Systemisk design i et maktperspektiv

Systemisk design opplever økende oppmerksomhet i Norge og Norden. Nå inviterer DOGA og SDA Norge til workshop for å reflektere over systemisk design, makt og undertrykkelse og diskutere det provoserende spørsmålet «bør vi avskaffe systemisk design?»

Hvor

DOGA

Hausmanns gate 16, Oslo

Begrenset antall plasser

Dato
9. juni 2022
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet
Workshop illustrasjon
Foto: Viktor Sakshaug

Hvem passer workshopen for?

Denne workshopen passer for deg som har erfaring med systemisk design, enten det er i praksis, gjennom utdanning eller i forskning. 

Workshopen vil foregå på engelsk. 

Workshop: Systemic Design as a Hegemonic Force.

Systemic design is experiencing increasing attention in Norway and throughout the Nordic region. In this reflective workshop, DOGA and SDA Norway invite practitioners to critically look at systemic design as a hegemonic force, reflect on power and oppression in this evolving domain, and discuss the provocative question “should we abolish systemic design?”.

Time: Thursday 9th June 2022, 14.00–16.00
Venue: DOGA Mezzanine
Price: Free
Participants: Up to 30 people by signup

About

Despite a strong orientation toward complex social systems, mainstream systemic design has not centered its focus on oppression. Issues of power tend to be washed from the language used to talk about systemic design. This is particularly concerning recognizing the systemic nature of power and oppression. This failure to focus on such critical systemic issues, risks perpetuating harmful assumptions and reproducing oppression through practice and theory.

The aim of this workshop is to examine systemic design through an anti-oppression lens to unpack the forms in which the discipline is complicit in the reproduction of discriminating structures. The workshop will engage participants in critically reflecting on the implicit biases in their own processes and in this domain more broadly. Participants will take away strategies for reflecting on power and oppression and ways they might advocate for liberation to be central in systemic design practice and theory.

Note: This workshop is for people who have experience with systemic design, either in practice, education or scholarship. It is not an intro workshop to systemic design, but rather assumes participants will have previous experiences with systemic design to reflect on within the session.

Program

14:00 Workshop and discussion 

  • Systemic oppression in systemic design
  • Reflect on personal experiences in systemic design

    Facilitators: Alberto Soriano, Josina Vink, Shivani Prakash

15:55 Information on upcoming SDA events

16:00 Afternoon mingling at Ingensteds (Brenneriveien 9, 0182 Oslo)

About the facilitators

Alberto Soriano is a design consultant at Halogen and assistant professor at the Institute for Design at the Oslo School of Architecture and Design. Alberto’s work is centred on building literacy and competency around power in design, oppression and equity.

Josina Vink is an associate professor at the Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design. Josina has over a decade of experience doing service and systemic design within health and care internationally, including Canada, the United States, Sweden and Norway.

Shivani Prakash is a design consultant at Designit Oslo. Shivani’s interests lie in nurturing a culturally humble lens in her practice and bringing design practice and academia closer.

Bakgrunn

Til tross for den økende bruken av systemisk design til å håndtere komplekse sosiale systemer, har spørsmål om makt en tendens til å bli ignorert når vi snakker om systemisk design.

Ved å unnlate å ta stilling til maktperspektivet, risikerer systemiske designere å opprettholde skadelige antakelser og reprodusere systemisk maktmisbruk gjennom sin praksis og ved utvikling av teori.

Målet med denne workshopen er å utforske systemisk design gjennom en kritisk anti-undertrykkelseslinse for å kaste lys hvordan disiplinen reproduserer diskriminerende strukturer.

Workshopen vil engasjere deltakerne til kritisk refleksjon over de implisitte skjevhetene som kan oppstå både i deres egne prosesser og i systemisk designvirksomhet generelt. Deltakerne vil i tillegg diskutere ulike strategier for bedre å reflektere over systemisk makt og undertrykkelse, og dele tanker om hvordan de kan ta til orde for at frigjøring bør stå sentralt i systemisk designpraksis og -teori.

Program

14.00: Workshop og diskusjon

  • Systemisk undertrykkelse i systemisk design
  • Refleksjon over personlige erfaringer innen systemisk design

Fasilitatorer: Alberto Soriano, Josina Vink og Shivani Prakash

15.55: Informasjon om kommende SDA-arrangementer

16.00: Uformell mingling på Ingensteds (Brenneriveien 9, 0182 Oslo)

Om fasilitatorene

Alberto Soriano er designkonsulent ved Halogen og adjunkt ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Albertos arbeid er sentrert rundt å bygge bevissthet og kompetanse rundt makt, undertrykkelse og rettferdighet innen design.

Josina Vink er førsteamanuensis ved Institutt for design ved AHO. Josina har mer enn ti års erfaring med tjenestedesign og systemisk design innen helse og omsorg internasjonalt, inkludert Canada, USA, Sverige og Norge.

Shivani Prakash er designkonsulent i Designit Oslo. Shivanis interesser ligger i å pleie en kulturelt ydmyk linse i sin praksis og bringe designpraksis og akademia nærmere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.