Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om samtalen

Det nasjonale smartby-veikartet definerer åtte prinsipper som fremmer smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – men hvordan får kommunene det til i praksis?

Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtaleserie i åtte deler. Vi vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter.

Hensikten med samtaleserien er å belyse prosessen fremfor målet, for å forstå mer av hvordan kommunene arbeider med dette i praksis:

  • Hvordan har samarbeidet sett ut?
  • Hvilke utfordringer har de møtt på underveis?
  • Hva ville de ha gjort annerledes hvis de ser tilbake på prosessen?

Samtale #6: Del og ta i bruk åpne data

I den sjette samtalen fokuserer vi på det sjette prinsippet i smartby-veikartet: del og ta i bruk åpne data.

Vi har med oss Bodø kommune med prosjektet «Smart Arkitektur» og Sandefjord kommune med prosjektet «Innbyggerdialog og medvirkning: innbyggerapp».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan bruke data for å tilgjengeliggjøre informasjon og forbedre tjenester.

Fra Bodø:
Marinna Bahr Simonsen, Prosjektleder for Smart Bodø og Thomas Schulzki, Prosjektleder Digital byutviklingFra Sandefjord:
Sondre Andersen, IT sjef og leder for smartby

Dato: 17. juni
Tid: kl. 10.00-10.45
Hvor: Zoom

Opptak av samtalen vil være tilgjengelig på denne siden i etterkant. Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet.

Se opptak

Planlagte samtaler og opptak

Foreløpig er disse datoene og temaene bekreftet:

  • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon: 25. august kl. 10-10.45
    Se opptak >>
  • Begynn lokalt, tenk globalt: 15. september kl. 10-10.45
    Se opptak >>

 

Mer informasjon om hver samtale og mulighet for påmelding publiseres fortløpende på vår nettside.

Om samtaleserien

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021. I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling. Les mer her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.