Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om webinaret

Det nasjonale smartby-veikartet definerer åtte prinsipper som fremmer smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – men hvordan får kommunene det til i praksis?

Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtaleserie i åtte deler. Vi vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter.

Hensikten med samtaleserien er å belyse prosessen fremfor målet, for å forstå mer av hvordan kommunene arbeider med dette i praksis:

 • Hvordan har samarbeidet sett ut?
 • Hvilke utfordringer har de møtt på underveis?
 • Hva ville de ha gjort annerledes hvis de ser tilbake på prosessen?

Samtale #1: Sett innbyggerne i sentrum

I den første samtalen fokuserer vi på det første prinsippet i smartby-veikartet: Sett innbyggerne i sentrum.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Building Dignity – Bergen inkluderingssenter» og Drammen kommune med «Drammensmodellen».

Fra Bergen kommune deltar:

 • Celine Blanc – Seniorarkitekt
 • Maria Molden – Etatssjef Byarkitekten, Bergen kommune

Fra Drammen kommune deltar

 • Einar Jørstad – Direktør samfunn
 • Mads Hilden – Politiker, utvalgsleder kultur, idrett og frivillighet

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape inkluderende, effektive og attraktive byer og lokalsamfunn.

Se opptak fra samtalen

 

 

Planlagte samtaler og opptak

Foreløpig er disse datoene og temaene bekreftet:

 • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon: 25. august kl. 10-10.45
  Se opptak >>
 • Begynn lokalt, tenk globalt: 15. september kl. 10-10.45
  Se opptak >>

 

Mer informasjon om hver samtale og mulighet for påmelding publiseres fortløpende på vår nettside.

Om samtaleserien

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021. I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling. Les mer her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.