Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om konferansen

Norsk arkitektur er i vinden som aldri før. Lurer du på om arkitektkontoret ditt er modent for å ta skrittet ut i verden? Her får du tips og råd fra noen av de fremste ekspertene i bransjen, bl.a.:

 • Arkitekt Carmella Jacoby Volk, leder av Startup Nation 2 Enterprise, som snakker om risikorealiteter
 • Jack Renteria, International Business Development Manager for det danske arkitektfirmaet 3XN, som deler tips for en god internasjonaliseringsstrategi
 • Lars Emil Kragh fra Danske Arkitektvirksomheder, som forteller hvordan den danske arkitektbransjen klarer å få 25 prosent av omsetningen sin fra internasjonale prosjekter
 • Nille Juul-Sørensen, Global Business Leader fra Arups arktiekturseksjon, som snakker om hvordan Arup jobber internasjonalt

I tillegg får du anledning til å diskutere dine egne erfaringer med ekspertene i mindre diskusjonsseminarer. Råd og tips!

Program

10.30–12.00

 • Velkommen ved DOGA og Innovasjon Norge
 • CHANGE CHANGE CHANGE: The changing role of risk, Carmella Jacoby Volk, SN2
 • Going international: The 5 spheres for Business Development, Jack Renteria, 3XN

12.00–12.45 Lunsj

12.45–14.15 

 • Positioning of Danish/Scandinavian Architectural Firms internationally, Lars Emil Kragh, Danske Arkitektvirksomheder
 • Multinational collaboration, Nille Juul-Sørensen, Arup
 • Om eksportprogrammet Arkitektur ut i verden, med case-presentasjoner fra tre av deltakerbedriftene: Biotope, Haugen Zohar Arkitekter, Lund Hagem Arkitekter

14.05–14.20 Pause

14.20–15.15 Diskusjonsseminarer

 • Konferansedeltakerne diskuterer internasjonalisering med noen av dagens talere og andre eksperter.
 • Deltakerbedriftene presenterer sine erfaringer: Rodeo Arkitekter, A-lab, Reiulf Ramstad Arkitekter, Helen & Hard.

15.15–15.30 Pause

15.30–16.00

Sofasamtale og oppsummerende kommentarer, Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta i samtale med Ingerid Helsing Almaas

16.00–17.00 Bobler og mingling: anledning til å dele internasjonale erfaringer

Konferansespråket er norsk, men enkelte av innleggene er på engelsk.

Om Arkitektur ut i verden

«Ut i verden»-programmene er en drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner og vekstpotensial, og gjennomføres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Arkitektur ut i verden har vært et samarbeid mellom DOGA og Innovasjon Norge for å bidra til økt eksport av og konkurransekraft for norsk arkitektur. Konferansen 27. mai markerer avslutningen av programmet. 

De utvalgte bedriftene i Arkitektur ut i verden har vært:

 • A-lab
 • Biotope
 • Haugen/Zohar Arkitekter
 • Helen & Hard
 • Lund Hagem Arkitekter
 • Reiulf Ramstad Arkitekter
 • Rodeo Arkitekter

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.