Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om workshopen

Du kan melde deg på workshopen her.

I samarbeid med Nordic Innovation inviterer DOGA til seminar og workshop om hvordan vi kan styrke merkevaren som en samlet nordisk byløsning representerer, og samtidig skape et mer bærekraftig felleskap.

Byutvikling er et raskt voksende eksportmarked. Samtidig ser vi en økende interesse for den nordiske modellen og de nordiske byene, noe som gir åpenbare muligheter til å framheve og eksportere byløsningene våre. De nordiske landene er små hver for seg, men med en felles grunntanke om god byutvikling, er muligheten stor for at budskapet vil nå langt.

Et nytt initiativ fra Nordisk Ministerråd søker å øke eksporten av de nordiske byløsningene med fokus på tre markeder: Nord-Amerika, India og Kina. I den forbindelse trenger vi dine innspill til hvordan initiativet best mulig kan utnytte det nordiske omdømmet slik at det utgjør en forskjell for virksomhetene, byene og organisasjonene våre internasjonalt.

Hva får du ut av å delta i workshopen?

  • Mulighet for å gi innspill til eksportframstøtet av nordiske byløsninger.
  • Være med på å påvirke merkevarebyggingen av byløsningene i utlandet.
  • Bli inspirert av byer og virksomheter som har hatt suksess med merkevarebygging og eksport.