Medvirkningssirkuset – tar medvirkning et steg videre

Bli med inn i manesjen til medvirkningssirkuset! I et samarbeid mellom NMBU, Smartbyene/KS, PLOGEN-nettverket og DOGA staker vi ut kursen for framtidas medvirkning og innbyggerinvolvering i utviklingen av byer og lokalsamfunn. Konferansen er fulltegnet.

Medvirkningssirkuset: Et seminar for deg som jobber med å utvikle rammer for, praksis rundt, eller kunnskap om medvirkning. Foto: Adobe Stock

Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Dato
15. juni 2023
Tid
Kl. 9.00 - 16.30
Pris
350 kroner, inkludert lunsj

Last ned program for Medvirkningssirkuset (pdf)

Torsdag 15. juni 2023 inviterer vi et mangfold av aktører som jobber med medvirkning og innbyggerinvolvering inn i manesjen på DOGA. Her kan du bli inspirert, opplyst og utfordre eget og andres arbeid på en måte som kan bidra til å ta medvirkning ett steg videre.

Vi står overfor store utfordringer globalt og lokalt. Sosial bærekraft er en nøkkel til, på lik linje med miljømessig og økonomisk bærekraft, å skape moment for å oppnå ønsket endring. Spørsmålet er bare hvordan?

Vi arrangerer konferansen som en medvirkningsaktivitet i seg selv. Målsetningen er at dette er starten på en mer langsiktig prosess med å bygge god medvirkningskultur og innbyggerinvolvering. Dette bør være selvsagte ingredienser i prosessene når menneskeskapte omgivelser og livsmiljø utvikles. 

Program 

Programpostene som foregår i fellesskap blir strømmet. Dette gjelder Åpningsnummer, Hovedprogram og Avslutningsnummer. Parallellsesjonene hvor vi går grundigere til verks i mindre grupper, blir ikke strømmet.

Åpningsnummer (Introduksjon) – Strømmes

Kl. 09.00-09.10 Velkommen v/Tor Inge Hjemdal, adm.dir. DOGA
Kl. 09.10-09.30 Bli kjent «Hvem-hva-hvor» v/ Gunnar Ridderstrøm, konferansier
Kl. 09.30-09.45 Hvorfor medvirkning på dagsorden? v/ Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær Kommunal-
og distriktsdepartementet

Kort pause

Hovedprogram (Innsikt) – Strømmes

Kl. 10.10-10.30 Bernt Hagtvet, statsviter, UiO
– Hvordan forvalter vi medvirkning som en grunnleggende del av vårt demokrati?
Kl. 10.30-11.00 Silvija Seres, Matematiker og teknologiinvestor
– Hvordan forholder vi oss til teknologi i samfunnsutviklingen?
Kl. 11.00-11.20 Christer Best Gulbrandsen, dir. for medborgerskap, Asker kommune
– Hvordan skape økt rom for medvirkning i en kommune?
Kl. 11.20-11.40 Glenn Sæstad, designer i Lokalt Byrå
– Hvordan bruke lokalt engasjement som drivkraft i prosjektutvikling?
Kl. 11.40-12.00 Introduksjon til de fire parallellsesjoner v/ representanter for arrangørene

Lang lunsjpause

13.00–15.15 Parallelloppvisninger (Utforskning og kunnskapsutveksling)

Du kan melde deg på de parallellsesjonene du er mest interessert i når du bestiller billett. Meld deg på:

  • en sesjon 13.00–14.00
  • en sesjon 14.15–15.15

(14.00–14.15 Bytte- og minglepause)

A: Medvirkning og læring – Kunnskapssjonglørene (NMBU)

A1: 13.00–14.00 Har vi utdanning som sikrer gode medvirkningsprosesser i planlegging?

A2: 14.15–15.15 Hvordan bygger praksisfeltet kompetanse i medvirkning?

B: Medvirkning og utviklingspraksis – Praksisakrobatene (Plogen/DOGA)

B1: 13.00–14.00 Hvordan bidrar praksis til å bygge god medvirkningskultur? 

B2: 14.15–15.15 Hvordan skape takhøyde både for stille stemmer og brysomme borgere?

C: Medvirkning og kapasitet – Samfunnstryllerne (Smartbyene/KS)

C1: 13.00–14.00 Innbyggerinvolvering satt i system – hva er neste steg?

C2: 14.15–15.15 Praktisk workshop: Hvordan legge opp til gode medvirkningsprosesser med digitale verktøy som støtte?

D: Medvirkning og handlingsrom – Balansekunstnerne (DOGA m.fl.)

D1: 13.00–14.00 Hvordan kan vi bedre utnytte handlingsrommet for medvirkning i lovverket?

D2: 14.15–15.15 Hvordan utvide handlingsrommet og skape merverdi gjennom økt samarbeid?

Kort pause

Avslutningsnummer (Refleksjon og prioriteringer) - Strømmes

15.30–16.00 Respons og råd fra ressurspersoner og konferansedeltakere

16.00–16.30 Veien videre og avslutning

 

– Ikke pliktøvelse

Medvirkning utøves og utforskes i stadig økende grad av kommuner, private utviklere, rådgivere og utdanningssektorer. Noen er profeter for hvordan medvirkning kan løfte samfunnet til nye høyder. Andre ser utfordringer med vagt lovverk, motstridende motivasjoner og manglende forståelse for hva medvirkning er og kan være. Er vi på riktig vei? Bli med på en dugnad for å stake ut kursen og ta noen viktige skritt videre for medvirkningssirkuset og en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

– Medvirkning kan ikke bare være en pliktøvelse når vi jobber med utforming av våre omgivelser eller utvikler tjenester. Vi må i større grad anerkjenne, utforske og utvikle bedre former for involvering av innbyggere og brukere. Dette er en nødvendig del av alt innovasjonsarbeid, og en helt grunnleggende premiss for å sikre sosial bærekraft inn i det grønne skiftet, sier Tor Inge Hjemdal, direktør i DOGA.

Bakgrunn

Konferansen inngår i:

Last ned program for Medvirkningssirkuset (pdf)

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.