Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Du møter blant annet

Tor-Inge-Hjemdal_adm_dir-DOGA_foto_Sverre-Chr-Jarild.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør

Program

08.00 Frokost
08.30 Velkommen v/ DOGA og Byen som innovasjonsplattform
08.50 Urban Living Lab i Norge og Europa
09.20 Urban Living Lab fra Malmø/Træna v/utviklingssjef Moa Bjørnson
09.50 Kort diskusjon og spørsmål fra salen
10.00 Slutt

Om arrangementet

Frokostseminaret er todelt. Det er en prosjektlansering for DOGA-prosjektet "Byen som innovasjonsplattform" og en presentasjon av Urban Living Labs.

Byen som innovasjonsplattform

Byen som innovasjonsplattform er et nytt prosjekt i regi av DOGA. Her vil vi utforske hvilke muligheter for nyskaping som ligger i byen. Vi vil særlig se på hvordan entreprenørskap, samskaping og smart infrastruktur kan brukes strategisk til å utvikle bærekraftige byer som er rustet for framtiden. Målet er å komme frem til konkrete tiltak, metoder og prosesser som kan iverksettes og brukes av byer og tettsteder i hele Norge.

Urban Living Labs?

En viktig driver for innovasjon er å jobbe sammen på nye måter. Urban Living Lab (ULL) er en metode som løftes fram når det gjelder å finne smartere samarbeidsformer, på tvers av fag og sektorer i en byutviklingssammenheng. I grove trekk handler det om større grad av eksperimentering og uttesting og tverrfaglige samarbeid mellom offentlige og private aktører, akademia, innbyggere og entreprenører.

I Europa og Nord-Amerika ser vi en stadig økende bruk av metoden. DOGA er interessert i å vite om dette er en metode som kan egne seg også i norsk sammenheng, og vi har derfor engasjert Telemarkforsking til å kartlegge bruken og effekten i Norge og Europa. Resultatene vil bli presentert på frokostmøtet 13. mars. Vi vil også få innsikt i en hel del eksempler. Vel møtt!