Konferanse: Medvirkning som virker!

En konferanse om innbyggerinvolvering i by- og stedsutvikling, med spesielt fokus på barn og unges perspektiv.

Sted med innbyggere
Foto: Viktor Sakshaug
Hvor

Digtalt via streaming

 

Dato
15. juni 2022
Tid
Kl. 9.00 - 15.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Denne konferansen retter oppmerksomheten mot innbyggerinvolvering i by- og stedsutvikling, med særlig fokus på barn og unges perspektiv. Den er aktuell for alle som jobber med medvirkning eller som er interessert i å lære mer. 

Arrangementet er fullt, men du er velkommen til å melde deg på for å følge konferansen på streaming. 

Se konferansen live her

Konferansen arrangeres av Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og DOGA, og er en del av prosjektet «Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging» (SAMBED) ledet av NMBU.

I prosjektet deltar også miljø- og utviklingsorganisasjonen SPIRE, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og kommunesektorens organisasjon KS.

Les mer om SAMBED her.

Program

DEL 1: UNG SAMSKAPING 

08.30: Registrering og kaffe 

09.00: Velkommen ved Hilde Bøkestad, DOGA og Elin Børrud, NMBU og introduksjon av dagens møteleder Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og fagekspert i Norconsult AS

09.10: Nye muligheter for samarbeid med lærere om medvirkning. Tverrfaglige temaer i det nye læreplanverket i samspill med plan- og bygningslovens krav om medvirkning. Solveig Gjørv Røraas, seniorkonsulent i SAMBED-prosjektet, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

09.20: Positiv ungdomsutvikling gjennom selvorganisert samskaping/nyskaping. Reidar Säfvenbom, professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole 

10.00: Spørsmål fra salen og pause 

10.20: Når ungene former sin egen skolegård: Erfaringer fra Lakkegata barneskole og Sofienberg ungdomsskole i Oslo. Stian Schjelderup, Schjelderup Trondahl arkitekter as/styremedlem FAU Sofienberg ungdomsskole 

10.35: Panelsamtale: Hvilken kunnskap sitter barn og unge på, og hva kan vi lære av dem? På den andre siden, hva får barn og unge ut av å delta i samskaping? 

Deltakere:

  • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Linn Hattvang, kompetanseansvarlig i Ungdom og Fritid, Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 
  • Edda Eline Fuhr, koordinator i byutvalget i Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire 

11.05: Spørsmål fra salen og pause 

11.25: Medvirkning som læringsarena. Elin Børrud, professor, leder av SITRAP, Fakultet for landskap og samfunn 

11.40: Hva lærer vi som studenter? Noen smakebiter fra NMBU-emnet «Medvirkning i praksis» NMBU-studenter som deltar i SAMBED-prosjektet: Jørgen Nilsen Lingaas, Ina Koller og Anne Sofie Hovden 

11.55: Spørsmål 

12.00: Lunsj

DEL 2: INNBYGGERKRAFTENS MERVERDI

12.40: Introduksjon ved Gunnar Ridderstrøm

12.50: Eksempler fra ny praksis
Stedskaping – innbyggerstyrt stedsutvikling. Aslaug Tveit, Stedskaping

Hverdagsreisen – designmetodikk for innsikt om arkitektur og folkehelse. Lene Haus, Comte Bureau 

13.20: Eksempler på verktøybruk 
Decidim – digitalt verktøy for innbyggerinvolvering. Kristin Solhaug Næss, Smartbyene 

Kunnskapsdatabase (del av Folketråkk)-prototype for et medvirkningsverktøy. Astrid Hvattum, Geodata AS 

13.50: Pause

14.00: Eksempler på ny logikk/prosesser 
Medvirk OBOS – OBOS' egen satsing på intern opplæring for bedre medvirkningsprosesser. Christina Solli Ektvedt, OBOS Nye hjem AS 

Gamingpark – erfaring med stedsrettet digital samskaping. Hanne Øyen Herland, Larvik kommune 

14.30: Samtale moderert av Gunnar Ridderstrøm 

14.50–15.00: Avsluttende kommentar 

Har du spørsmål om arrangementet kan du kontakte: 

Hilde Bøkestad, seniorrådgiver og fagansvarlig for innovative byer og lokalsamfunn.
Tlf. 975 45 172, hbo@doga.no 

Solveig Gjørv Røraas, seniorkonsulent i SITRAP-prosjektet «Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging».
Tlf. 400 40 672, solveig.gjorv.roraas@nmbu.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.