Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Fremtiden 2040

Våren 2020 legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. En del av arbeidet har vært en «Strategisk framsynsprosess». Fire scenarier, som går langs de to aksene tillit i samfunnet og endring i offentlig sektor, viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen. 

  • På kjente stier: Begrenset endring og høy tillit
  • Bakpå: Begrenset endring og lav tillit
  • Spranget: Redesign og transformasjon, og høy tillit
  • Spredning i laget: Redesign og transformasjon, og lav tillit

Scenarier for offentlig sektor i 2040

For å takle de store utfordringene vi står foran er det behov for flere strategiske samtaler som grunnlag for langsiktig politikk. Dette er bakgrunnen for at «strategisk framsyn» inngår i arbeidet med ny stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor.  

Opplev scenariene

KMD samarbeider nå med DOGA og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) om å gi liv til scenariene.

Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) utforsker hvordan det vil oppleves å være innbygger i de fire scenariene. De vil designe situasjoner, fortellinger og prototyper av framtidstjenester.

I Framtidslaboratoriet kan du oppleve resultatet av dette arbeidet. En mulighet til å føle på kroppen hvordan det er å være innbygger i den norske, digitale velferdsstaten i 2040.  

Dette kan oppleves på DOGA fra 23. til 27. oktober. Teamet fra AHO vil guide besøkende gjennom de fire scenariene i Framtidslaboratoriet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil stå for åpningen onsdag 23. oktober, og inviterer i den anledning til samtaler om uforutsigbarhet og framtider vi ennå ikke kjenner.    

Program

23. oktober kl. 08.30–11.00: Åpning v/kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med seminar og samtaler. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

24. oktober kl. 13.30–16.00: Digitalisering og innovasjon

  • 13.30–14.30: Omvisning i Framtidslaboratoriet ved teamet fra AHO
  • 14.30–16.00: Paneldebatt: Hvordan utfordrer scenariene antakelser om vår digitale fremtid?
  • Innledende kommentar v/statssekretær Paul Chaffey

23.–27. oktober kl. 10.00–14.00: Framtidslaboratoriet er åpent for publikum

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.