Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Meld deg på

Webinar: Før vi bygger #2

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om samtalen

I den første samtalen spurte vi «Hva er tidlig fase i et byggeprosjekt», og i samtale nummer 2 skal vi fokusere på hvilke roller som er viktige i tidlig fase, hvilken kompetanse det er behov for og hvordan man skaffer seg den. Trenger oppdragsgiverne råd for å legge bedre rammer for det som bygges, og hvem bør egentlig være med i tidlig fase?

Med oss til å diskutere dette har vi blant andre

 • Hege Maria Eriksson, arkitekt og direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg
 • Gunnar Ridderstrøm, arkitekt og planlegger, 1. am. ved NMBU og fagekspert i Norconsult
 • Solveig Lee Folling Larsen, arkitekt i Aart Arkitekter
 • Øystein Evensen, sosiolog og partner i Comte Bureau

Denne samtalen er #2 av en rekke på tre samtaler om tidligfaseinnsats for bedre arkitektur:

 • Samtale #1: Hva mener vi egentlig med «tidlig fase»? fant sted 26. august, se opptaket her
 • Samtale #3, Forretningsmodeller i tidlig fase, fant sted fredag 12. november, se opptaket her

Velkommen til en ny samtaleserie om tidligfasemuligheter for arkitektbransjen, om nye samarbeid og om de viktige verdi- og kompetansekjedene som kan gi en bedre og mer fremtidsrettet arkitektur!

Du kan bli med på samtalene allerede nå! Send oss spørsmål via Slido, så skal vi ta dem videre med innlederne underveis i samtalene. Du kan også stille spørsmål i chatten når samtalene er i gang.

Se opptak fra samtalen

Om samtalerekken

Byggenæringen har et enormt potensial til å påvirke samfunnet og bidra i det grønne skiftet, Skal dette potensialet realiseres, må man endre mål, roller og prosesser i byggenæringen, og finne nye måter å arbeide og samarbeide på. Dette gjelder også arkitektbransjen og arkitektenes rolle i byggeprosessen.

Det er i de tidlige fasene at grunnlaget for den største verdiskapningen legges. Det er her behovene defineres og man setter seg mål og planlegger gjennomføring og oppfølging. Men hva er det viktig å bestemme tidlig? Og hvem skal være med og bestemme?

DOGA og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) inviterer til en samtalerekke der vi samler aktører med erfaring fra de tidligste fasene i byggeprosjekter. Hva kan man få til i dag? Hva bør endres? Hva slags kompetanse trengs i de tidlige fasene av et byggeoppdrag, og hvilke nye forretningsmodeller som kan knyttes til disse fasene?

Program

 • Kl. 13.00: Velkommen og introduksjon v/ DOGA og Arkitektbedriftene i Norge
 • Kl. 13.10: Hva trenger oppdragsgiver i tidligfase, og hvilke roller er de viktigste?

Hege Maria Eriksson, arkitekt og Direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg i samtale med Ingerid Helsing Almaas

 • Kl. 13.30: Hva slags kompetanse trengs i tidlig fase for å legge gode rammer for et byggeprosjekt?

Øystein Evensen, Co-founder & partner, Comte Bureau

 • Kl. 13.40: Hva betyr medvirkning i de tidlige fasene, og hvordan følges medvirkningen opp?

Gunnar Ridderstrøm, arkitekt og planlegger, 1. am. NMBU og fagekspert i Norconsult

 • Kl. 14.00: Hvordan gjøre bruk av tidligfase til å for å skape verdi? Kan man forutse hvilke effekter et byggeprosjekt kan få?

Solveig Lee Folling Larsen, arkitekt i Aart Arkitekter

 • Kl. 14.10: Betydningen av arkitektfaglig kompetanse i tidligfase, behovet for tverrfaglighet, og tydelige premisser, medvirkningsprosesser og omsetting av gode intensjoner til fysisk form.

Panelsamtale med Hege Maria Eriksson, Gunnar Ridderstrøm, Øystein Evensen og Solveig Lee Folling Larsen. Moderator: Ingerid Helsing Almaas.

 • kl. 14.30: Slutt 

Ingerid Helsing Almaas er sivilarkitekt MNAL og seniorrådgiver i Design og Arkitektur Norge, DOGA. 

Janeche Bull Borander er sivilarkitekt MNAL og utviklingssjef i Arkitektbedriftene i Norge.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.