Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Innhold

Fredag 10. november møtes pilotkommunene i Folketråkk til den tredje av fire samlinger på DOGA denne høsten.

I den anledning inviterer vi alle interesserte til inspirerende foredrag knyttet til temaer vi jobber med. Denne gangen kommer byantropologene Katja Bratseth og Catharina Sletner, Anne Berit Rafoss fra Oslo kommune og Guri Mette Vestby fra NIBR.

Antropologene Katja Bratseth (Stedsantropolog) og Catharina Bjerke Sletner (HABEO) ønsker gjennom nettverket Byantropologene å sette fokus på den praktiske anvendelsen av antropologi i samfunnet. Byantropologene vil arrangere åpne nettverksmøter, som henvender seg til offentlige og private aktører som kan dra nytte av antropologisk metode og kompetanse. Under DOGAs morgenseminar vil antropologene forklare hvorfor deres metoder er sentrale ingredienser i medvirkningsprosesser og i bærekraftig byutvikling.

Anne Berit Rafoss er spesialrådgiver i Oslo kommune. Cand.mag fra Universitetet i Bergen og Master of International Business fra University of Sydney.  Jobber med Oslo – en aldersvennlig by, ett initiativ igangsatt av Verdens Helseorganisasjon for å hjelpe byer møte utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen og urbanisering. Definisjon av en aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring og Oslo er godt igang med prosessen for å bli en aldersvennlig by. 

Byplanlegger Eva Christensen fra København kommune, som tidligere var annonsert på programmet, er dessverre forhindret fra å komme.

Vi er glade for at seniorforsker Guri Mette Vestby fra NIBR kan stille opp istedet for å forteller om metodeerfaringen fra Seniortråkk inn i en større sammenheng. Vestby er sosiolog og seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har i mange år arbeidet med stedsutvikling og steders identitet og attraktivitet, samt ulike former for innbyggerinvolvering og deltakelse.

Fra 11.15 er det en lukket workshop for pilotkommunene  i Folketråkk-prosjektet

Se livestream her!

Den siste samlingen er 8. desember. Da blir det flere inspirerende foredrag med både norske og internasjonale innledere. Følg med i kalenderen!