DOGA på Arendalsuka 2022: Små kommuner, stor innovasjonskraft

Sammen med Distriktssenteret inviterer DOGA til samtale om fremtidens lokalsamfunn. Hvordan kan vi tenke mer innovativt, hvordan ivareta ulike interesser og hvilken rolle kan arkitektur og design spille?

Gnist er et innovasjonsprogram hvor næringslivet inviteres til å løse konkrete utfordringer i kommuner knyttet til steds- og næringsutvikling.
Foto: Sverre Chr. Jarild
Hvor

Arendalsuka, Samfunnsteltet  | Streaming

Program Arendalsuka

Dato
16. august 2022
Tid
Kl. 14.30 - 15.30

Tre av årets elleve Gnist-kommuner, og designere og arkitekter som jobber med å løse kommunenes utfordringer, vil dele sine erfaringer. Distriktssenterets Marit Lofnes Mellingen og DOGAs Tor Inge Hjemdal bidrar med sine refleksjoner.

Vi har også invitert politikere til en samtale rundt hvordan norske distriktskommuner kan tenke mer innovativt og helhetlig rundt framtidens attraktive lokalsamfunn? Hvordan kan de bygge på eksisterende fortrinn, samtidig som de skaper rom for nytenkning og kreativitet? Hvordan ivaretar de ulike interesser og behov, og hvilken rolle kan arkitektur og design spille?

Moderator: Adrian Paulsen, studioleder, Halogen

 • Kjersti Bjørnstad, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kristine Røiri, kommunearkitekt, Sortland kommune
 • Ingrid Annette Kristiansen, samfunnsutvikler, Sogndal kommune
 • Kari Røynlid, planlegger, Åseral kommune
 • Adrian Rove Nordgård, arkitekt, Lund Hagem arkitekter
 • Glenn Sæstad, tjenestedesigner, Lokalt Byrå
 • Aslaug Tveit, urban designer, Léva Urban Design
 • Marit Lofnes Mellingen, direktør, Distriktssenteret
 • Tor Inge Hjemdal, direktør, DOGA
 • Heidi Greni, stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant, Høyre

 

Bakgrunn

Lav tilflytting er et stort problem i Distrikts-Norge. Stadig flere mener likevel at det skal mer til enn arbeidsplasser og næringsutvikling for å gjøre noe med dette. Arbeidsplasser alene får ikke folk til å bli boende, eller til å flytte hjem.

Vi må ha et mer helhetlig perspektiv på attraktivitet, hvor vi klarer å tenke stedsutvikling og næringsutvikling og gode tjenester i en sammenheng. Det handler blant annet om den sosiale infrastrukturen – kultur, møteplasser, reiseliv – men også om funksjonelle boligmodeller og bomiljøer, samt mulighetene som ligger i digitalisering og ny teknologi.

Dette er Gnist

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling samtidig. Gnist-programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu dem til nye muligheter og innovative løsninger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.