Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om workshopen

Kommuner og organisasjoner fra hele Norden går nå sammen om å definere en felles smartby-modell basert på nordiske samfunnsverdier og det gode arbeidet som allerede er gjort i de ulike landene.

Vi ønsker å innhente så mye kunnskap som mulig i denne prosessen, og inviterer derfor til digital workshop den 16. november kl. 13.00-15.30.

Dette er den andre workshopen så langt. Vi vil presentere, utforske og bygge videre på innsiktene fra den første workshopen. Utvalgte eksperter fra forskjellige fagområder og sektorer i hvert nordisk land vil reflektere over hva en nordisk smartby-modell kan bety fra deres perspektiv: akademia, næringsliv, distriktskommune, natur og sivilsamfunn. Deltakerne i workshopen vil deretter få mulighet for å diskutere og bearbeide disse innspillene sammen.

Workshopen blir gjennomført på engelsk.

12.30: Zoom call opens:
Afternoon coffee and testing connections

13.00: Welcome and introduction

13.20: The academic perspective:
Laura Ruotsalainen, Associate Professor, Department of Computer Science, University of Helsinki, Finland

13.30: Joint discussion

13.40: The rural perspective:
Moa Björnson, Head of Development, Municipality of Træna, Norway

13.50: Joint discussion

14.00: The business perspective:
Peter Bjørn Larsen, Director, Smart City Insights, Denmark

14.10: Joint discussion

14.20: Break

14.30: The nature perspective:
Louise Fiil Hansen, Partner and Design director, SLA, Denmark

14.40: Joint discussion

14.50: The civil society perspective:
Per Widlund, General Manager, Missing People Sweden

15.00: Joint discussion

15.10: Summing up the discussion

15.25: Thank you and next steps

Om initiativet

Basert på allerede eksisterende smartby-initiativer og -strategier i alle de nordiske landene, blant annet det norske Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil vi utvikle en felles nordisk smartbymodell, som kan fungere som et rammeverk for smartby-arbeid i byer og kommuner både i Norden og internasjonalt. Modellen vil beskrive hvordan nordiske byer og kommuner kan fungere som pådrivere og tilretteleggere for samarbeidsprosesser, og ta i bruk ny teknologi samtidig som de beskytter og fremmer innbyggernes interesser.

I tillegg til å definere og beskrive en felles nordisk smartbymodell, vil vi identifisere prosjekter fra hvert nordisk land som demonstrerer modellen i praksis og synliggjøre disse på utvalgte internasjonale arenaer.

Last ned eller les rapport

Her kan du lese oppsummeringen fra den første workshopen som ble avholdt tidligere i år.

Følgende aktører står bak initiativet

Nordic Smart City Network
Nordic Edge
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Dansk Design Center
Dansk Arkitektur Center
Bloxhub
Demos Helsinki
Iceland Design and Architecture
Nordic Urban Resilience Institute

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.