Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I fjor deltok over 100 kommuner i kurset som er en del av Gnist-programmet. I år har vi inngått samarbeid med Halogen, NMBU og Nordic Edge, og deler verktøy, metoder og inspirerende eksempler gjennom fire moduler:

  • Modul 1: Systemendring gjennom design
  • Modul 2: Innbyggerinvolvering og medvirkning
  • Modul 3: Samhandling
  • Modul 4: Gjennomgang av deltagernes case

De tre første modulene er heldigitale, men i den fjerde modulen inviterer vi dem som vil og kan til en fysisk samling på DOGA i Oslo, med mulighet for digital deltagelse.

Deltakerne kan velge å jobbe med en utfordring i egen kommune gjennom hele kurset. I den avsluttende modulen vil vi gjennomgå og diskutere hver enkelt utfordring, og se på hvordan de kan gjøres mer interessante for næringslivet for å lage innovative og gode løsninger.

Åpent for alle kommuner

Kurset er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner. Vi anbefaler deltakelse fra plan og næring, men det kan også passe dem som jobber med folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet.

Påmeldingsfristen er 8. oktober. Første modul åpner 12. oktober, men deltakerne kan følge kursmodulene når det passer dem best best gjennom tre-ukers intervaller.

Les mer om kursinnhold og opplegg >>

Fra utfordringer til løsninger

Gjennom å delta i kurset, blir kommunene også rustet til å lage gode søknader til neste del av Gnist-programmet: Gnist løsninger. Her vil DOGA, sammen med fylkeskommunene og Nordic Edge, plukke ut 5-10 kommuner, og koble på relevant kompetanse for å utvikle nyskapende løsninger på kommunenes utfordringer i en tilrettelagt prosess.

Hva er Gnist?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping.

Gnist-programmet tar utgangspunkt i prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Disse prinsippene er et felles utgangspunkt som kommuner og andre aktører kan jobbe etter.

I 2021 har kommunene Lebesby, Lund og Vang deltatt i Gnist-programmet. Resultatet er innovative løsninger på deres utfordringer knyttet til begrenset sentrumsaktivitet, fraflytting og tilgang på kompetanse.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.