Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA skal fremme bruk av design- og arkitekturmetodikk for å styrke konkurranseevnen i næringslivet og bidra til bedre offentlige tjenester.  

I statsbudsjettet ber regjeringen DOGA om å videreutvikle porteføljen slik at de mest virkningsfulle aktivitetene prioriteres. De er særlig opptatt av å styrke og videreutvikle Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), en finansieringsordning for bedrifter som ønsker å ta i bruk designmetodikk i sine innovasjonsprosjekter.  

Tror på brukerorientering 

I statsbudsjettet trekkes brukerorientert tjenestedesign fram som en god metode for å utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på.  

Brukerorientert tjenestedesign har gjennom flere prosjekter vist seg å være en god metode for å utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på. Dette omfatter blant annet å sette brukeren i sentrum, eksperimentere og teste ut prototyper av løsninger i liten skala, før tiltakene rulles ut i full skala. Ved å sette brukerne i sentrum øker muligheten for å utforme mer relevante og treffsikre tiltak. Brukerorientert design har også vist seg å være et godt verktøy for bedre samordning i offentlig sektor.

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020

– Det å sette brukeren i sentrum er kjernen i design- og arkitekturfagene, og noe vi fokuserer på i prosjekter som DIPStimulab, Folketråkk, Design for alle og smartby-satsingen. Det at statsbudsjettet trekker fram nettopp brukerorientering viser at regjeringen har god forståelse for hvilke grep som er nødvendig for å få til innovasjon i norsk næringsliv og offentlig sektor, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.  

Styrket nasjonal rolle 

I statsbudsjettet ber regjeringen også DOGA om å prioritere arbeidet med å styrke sin nasjonale rolle i dialog med regionale miljøer. 

– Vi er allerede godt i gang med å ytteligere styrke vår nasjonale tilstedeværelse. Vi streamer de fleste faglige arrangementer, og har utviklet nye digitale verktøy som er tilgjengelige for alle. Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner og regionale aktører. Støtteordninger som DIP og Stimulab og internasjonale tiltak som Milano-utstillingen, eksportprogram for ferdigvareindustrien og Stikk-ordningen er nasjonale, og mottakerne fordeler seg jevnt utover landet, sier Hjemdal. 

– Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen og at de også ser den viktige rollen design og arkitektur har i utformingen av morgendagens Norge, sier administrerende direktør i DOGA Tor Inge Hjemdal.

Design og arkitektur former fremtiden 

Regjeringen understreker at et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i fremtiden. Samtidig må offentlig sektor være omstillingsdyktig og bruke ressursene effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. – Økt konkurranseevne i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor går rett inn i DOGAs kjernevirksomhet. Riktig bruk av design og arkitektur er helt avgjørende for å få til den omstillingen som Norge trenger, med et bærekraftig næringsliv og en offentlig sektor som er nytenkende og innovativ, sier Hjemdal. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: