Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Design for alle

Programmet ble etablert i 2005 av Norsk Designråd og er et av flere tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Overordnet mål

Programmets målsetting er å bidra til et mer inkluderende samfunn der produkter, tjenester og omgivelser er utformet med fokus på menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Programmet skal fremme nyskaping i norske virksomheter og synliggjøre behovet for og potensialet i produktløsninger utviklet ut fra prinsippet om universell utforming.

Et viktig mål er å bistå norsk industri og næringsliv med å anvende design som innovasjonsutløsende verktøy basert på en brukersentrert tilnærming.

Hovedaktiviteter

Kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og synliggjøring av Design for alle som strategi for brukersentrert innovasjon - rettet mot industri og næringsliv, designere, produktutviklere, utdanning og offentlig premissgivere (ulike kanaler og virkemidler).

Noen av programmets viktigste aktiviteter:

Innovasjonsprisen for universell utforming

Deles ut hvert tredje år med hensikt å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Les mer og se video fra tidligere vinnere.

Innovation for All, konferanser og workshops

Den internasjonale konferanse og workshop ble holdt for sjette gang i Oslo 7. og 8. juni 2018. Hvor tema var å synliggjøre hvordan inkluderende design kan skape bedre produkter, tjenester og bymiljøer. Les mer og se video fra tidligere konferanser.

inclusivedesign.no

Nettguide med praktisk informasjon om hvordan designere og bedrifter enkelt kan bruke design for alle.

Bøkene Innovating With People

Universell utforming er nå et krav i nye lover og regler. Heretter vil produkter og tjenester måtte oppfylle disse kriteriene. Innovating with People: Inclusive Design and Architecture og The Business of Inclusive Design viser begge hvordan disse utfordringene kan snus til nye muligheter for innovasjon. Les mer og kjøp bøkene her.

 

Programmet vil også bidra med nye produktkonsepter med konkurransefortrinn som norsk industri og næringsliv kan videreutvikle mot et voksende kjøpesterkt marked (for eksempel eldrebølgen). Dette kan gi økende eksportmuligheter.

Prosjekter og rapporter

Programmet jobber stadig med nye prosjekter, les mer om disse her. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.