Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Design for alle

Programmet ble etablert i 2005 av Norsk Designråd og er et av flere tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Overordnet mål

Programmets målsetting er å bidra til et mer inkluderende samfunn der produkter, tjenester og omgivelser er utformet med fokus på menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Programmet skal fremme nyskaping i norske virksomheter og synliggjøre behovet for og potensialet i produktløsninger utviklet ut fra prinsippet om universell utforming.

Et viktig mål er å bistå norsk industri og næringsliv med å anvende design som innovasjonsutløsende verktøy basert på en brukersentrert tilnærming.

Hovedaktiviteter

Kunnskapsformidling, kompetanseoverføring og synliggjøring av Design for alle som strategi for brukersentrert innovasjon - rettet mot industri og næringsliv, designere, produktutviklere, utdanning og offentlig premissgivere (ulike kanaler og virkemidler).

Noen av programmets viktigste aktiviteter:

Innovasjonsprisen for inkluderende design

Deles ut hvert tredje år med hensikt å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Les mer og se video fra tidligere vinnere.

Nettressurser for inkluderende design

Guide  med praktisk informasjon, eksempler og verktøy om hvordan designere, arkitekter og virksomheter i privat og offentlig sektor enkelt kan ta i bruk en inkluderende designtilnærming. 
Bli kjent med vår norske nettressurs for inkluderende design 
Nettressursen for inkluderende design finnes også på engelsk her

Innovating With People: Inclusive design and architecture. 

I boken Innovating with People får du vite hvordan du bruker inkluderende design for å skaffe deg et konkurransefortrinn, og hvordan du kan komme deg inn på flere og nye markeder ved å forstå kundene din bedre.
Last ned boken Innovating with People her

 

Programmet fremmer inkluderende design som et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv mot et voksende kjøpesterkt marked (for eksempel eldrebølgen). Dette kan gi økt llønnsomhet og eksportmuligheter.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.