Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Illustrasjon som viser mangfold. Tretten personer og en hund.
Foto: Viktor Sakshaug

DOGA deler i år igjen ut designstøtte til nyskapingsprosjekter i næringslivet og offentlige virksomheter hvor fokus er på mangfold og inkludering. Hvert prosjekt som blir innvilget støtte vil motta 125 000 kroner (inkludert mva). Midlene lyses ut på vegne av DOGAs Innovasjon for alle-program finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og følger av regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Gå til søknadsskjema

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Målet med designstøtten er innsikt og utvikling av brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester og løsninger som bidrar til å nå et større mangfold av mennesker og som gir verdi til merkevaren og bærekraftig gevinst. Kravet er bruk av profesjonell designkompetanse. Det kan også søkes om støtte til utvikling av  inkluderende designstrategier. 

Du kan søke om støtte til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt. Det vi ser etter er strategier, produkter, tjenester, grafisk design, digitale løsninger eller bygde omgivelser som har en visjon om optimal brukervennlighet for en bred gruppe av mennesker.  

Det må benyttes en inkluderende designprosess i prosjektet. Inkluderende design er en empatisk og menneskesentrert prosess som gir verdi til enkeltindivider, bedrifter, merkevarer og samfunn. Det innebærer å sikre innsikt fra mennesker uavhengig av for eksempel alder, kjønn, etnisitet, teknologinivå og situasjonsbestemte eller permanente funksjonsnedsettelser for å avdekke behov og nye konsepter med potensial for nyskaping og økt konkurransekraft!

For å få designstøtte må prosjektet ha en visjon om inkludering og universell utforming ut over minimum lovkrav og standarder. Med universell utforming mener vi utforming av produkter, tjenester og løsninger som er utformet på en slik måte at de kan brukes av et mangfold av mennesker uten spesielle tilpasninger.

Bruk av profesjonell designkompetanse i prosjektet er et krav, både ekstern og in-house. 

Hvem kan søke?

Alle virksomheter, både private og offentlige kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Designpartner kan være ekstern eller in-house. Vi ønsker søknader velkommen for alle designdisipliner og fra virksomheter og byråer både med og uten tidligere erfaring på inkluderende designmetodikk. 

Kontrakt inngås med både oppdragsgiver og designpartner, og støtten utbetales i sin helhet til valgt designpartner. 

Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. 

Tildelte prosjekter blir invitert til et dialogmøte med DOGA ved oppstart og jevnlige oppdateringer underveis. Designstøtten utbetales 50 % ved oppstart og 50 % ved avslutning gjennom levering av presentasjon og innsiktsrapport. 

 

Disse fikk inkluderende designstøtte i 2021

Prioriterte områder i 2022

ALLE typer prosjekter med mangfold og inkludering i fokus  er velkommen til å søke! Kravet er bruk av profesjonell designkompetanse og en inkluderende designprosess. 

Vi har noen områder vi gjerne også ser søknader fra (som ikke utelukker andre områder): 

  • digial og fysisk inkludering innenfor reiseliv og kultur 
  • Inkluderende størrelser, passform, funksjonalitet, tjenester, netthandel mm innenfor mote og sport
  • fysisk og digital inkludering inkludert tjenester og billettsystemer innenfor transport og mobilitet, 

Vi har også inngått et samarbeid med Senteret for et aldersvennlig Norge for søknader som setter spesielt fokus på aldersvennlige løsninger som kommer alle til gode, både innenfor mobilitet, transport og andre områder. For disse søknadene vil en representant fra Senteret også være med i vurderingen og oppfølgingen av eventuelle søknader og prosjekter sammen med DOGA.

Inkluderende design bør løftes høyt på strategisk nivå. De som ønsker å gjøre dette i praksis gjennom å utvikle en inkluderende designstrategi for sin virksomhet ønskes velkommen til å søke. 

Alle prosjektsøknader med en visjon om nye strategier, produkter, tjenester, løsninger og omgivelser som bidrar til en bedre hverdag for en utvidet målgruppe ønskes velkommen. Felles er at alle må ha et mål om å levere på både sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, inkludert valgt designpartner. Skriv kort om ønsket mål med designstøtten og hvordan akkurat dette prosjektet har potensial til å bli virkelig inkluderende og ikke minst, nå markedet.

Søker må også vise til finansiering ut over designstøtten. Vi vet at 125 000 kroner ikke er nok til å utvikle og kommersialisere en ny løsning i markedet, men støtten kan sikre at dere minimerer risiko ved å treffe markedet bedre med en løsning som er mer brukervennlig og begeistrer en utvidet målgruppe.

Søknadsskjema

Beskriv prosjektet så kort og presist som mulig og send inn skjemaet. Du vil motta en e-post med lenke til skjemaet med kopi av hva som er fylt ut. Lenken gir deg mulighet til å gå inn og redigere og fullføre skjemaet på et senere tidspunkt.

Søknadsfrist er utsatt til 1. juli 2022 kl. 24.00

Opplysninger i skjemaet vil kun bli benyttet i denne søknadsprosessen. Se også DOGAs personvernerklæring.

Gå til søknadsskjema

Bli inspirert og få tips til søknaden

Det finnes mange gode forbildeprosjekter på inkluderende design som begeistrer målgruppen, skaper god business og som scorer høyt på årlige omdømme- og kundebarometre, blant annet Vipps, Finn.no, Flytoget, NRK TV og Oda. Felles for disse er at de alle har blitt tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming av DOGA.

Les og bli inspirert her >>

Innovasjon for alle

Designstøtteordningen er en del av DOGAs Innovasjon for alle-program for inkluderende design og universell utforming. Programmet er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge og det eneste som er rettet mot design og innovasjon i næringslivet.

For mer inspirasjon og kunnskap om inkluderende design og forbildeprosjekter se  vår nettressurs om inkluderende design.

Annen inspirasjon:

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.