Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designstøtte inkluderende design
DOGA Sove lekeapparater Foto Søve as
Foto: Søve AS

Gjennom en inkluderende, brukerfokusert designprosess har designerne bidratt med viktig innsikt, retning og resultater inn i prosjektene som mottok designstøtte i fjor. Her kan du lese mer om hvert av de. 

Lekeapparater for fysisk aktivitet og matteopplæring

 • Oppdragsgiver: Søve as
 • Designpartner: Eker Design
 • Samarbeidspartner: Matematikkbølgen

Søve er en norsk produsent av leke- og aktivitetsapparater. I samarbeid med Matematikkbølgen ønsket de å utvikle et nytt lekepark-konsept for matematikkundervisning. Forskning viser at fysisk aktivitet, i kombinasjon med ulike metoder og øvelser, gir økt læring for barn med læringsutfordringer og funksjonsnedsettelser.

Målet med konseptet er praktiske utfordringer, problemløsing, aktivitet og engasjement i læringen og skape nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Designstøtten bidro til en innsiktsfase hos et mangfold av elever og en designretning for å favne så mange som mulig. 

Produktene ble lansert høsten 2021 og i løpet av kort tid var salgsmålene for året nådd. Det er også laget oppgave- og lærehefter for bruk i skoleundervisningen. 

Les mer om Søves lekeplassløsninger for spill, aktivitet og matematikk her

Lekeapparater for fysisk aktivitet og matteopplæring
Forskning viser at fysisk aktivitet, i kombinasjon med ulike metoder og øvelser, gir økt læring for barn med læringsutfordringer og funksjonsnedsettelser.
Foto: Eker Design
Søve as
I samarbeid med Matematikkbølgen ønsket Søve å utvikle et nytt lekepark-konsept for matematikkundervisning.
Foto: Søve AS

TV for alle

 • Oppdragsgiver: Telia Company
 • Designpartner: Netcompany

Telia har over 400 000 TV-kunder med ulike behov og forutsetninger. Deres dekoder er primært markedsført som en “TV-løsning for kunder som vil ha det beste og nyeste”. Det vil si at den er tilrettelagt for de som har vokst opp med digital teknologi, men hva med de som synes denne teknologien er fremmed og vanskelig?

Designstøtten har bidratt til en inkluderende og brukerfokusert designprosess for å utforske hvordan skape en bedre og mer inkluderende digital TV-opplevelse for alle med forslag til retninger for videre utvikling.

Undertekster er en selvfølge ved tv-titting, men lesbarhet er fremdeles en utbredt utfordring. Forslaget løfter de visuelle innstillingene som kan bedre lesbarhet opp fra den nåværende plasseringen, som befinner seg dypt i meny-systemet.
Undertekster er en selvfølge ved tv-titting, men lesbarhet er fremdeles en utbredt utfordring. Forslaget løfter de visuelle innstillingene som kan bedre lesbarhet opp fra den nåværende plasseringen, som befinner seg dypt i meny-systemet.
Foto: Telia
Undertekster er en selvfølge ved tv-titting, men lesbarhet er fremdeles en utbredt utfordring. Forslaget løfter de visuelle innstillingene som kan bedre lesbarhet opp fra den nåværende plasseringen, som befinner seg dypt i meny-systemet.
Cambridge-hansker og -briller hjalp oss med å forstå og videreformidle hvilke utfordringer som kan finnes i tv-hverdagen til kundene.
Foto: Telia

Safespot for babyer

 • Oppdragsgiver: HOISK
 • Designpartner: Johan Verde Industridesign
 • Samarbeidspartnere: Design- og IT-studenter ved AHO, Oslo MET og NTNU

HOISK er en norsk produsent som ønsker å utvikle en «Safespot» for spedbarn i utsatte områder i form av en kombinert mobil helsestasjon og sovebag. Industridesigner Johan Verde er designpartner på dette prosjektet samt på andre produkter til bistandsmarkedet.

ECD (tidlig barndomsutvikling), fødsel og tidlig fødselsomsorg er hovedfokus for prosjektet og potensielle kunder er FN og NGOer. Brukermålgruppen er helsepersonell, vordende mødre og foreldre. Designstøtten har bidratt til en innsiktsfase med fokus på funksjonalitet og mangfold, og utvikling av en prototype som nå går over i testfasen.

HOISK er en norsk produsent som ønsker å utvikle en «Safespot» for spedbarn i utsatte områder .
HOISK er en norsk produsent som ønsker å utvikle en «Safespot» for spedbarn i utsatte områder i form av en kombinert mobil helsestasjon og sovebag.
Foto: HOISK
HOISK er en norsk produsent som ønsker å utvikle en «Safespot» for spedbarn i utsatte områder
Brukermålgruppen er helsepersonell, vordende mødre og foreldre.
Foto: HOISK

Aktiv fritid

 • Oppdragsgiver: Smart Cognition
 • Designpartner: Halogen
 • Samarbeidspartner: Sunnaas sykehus

Smart Cognition er en ideell virksomhet som utvikler nye produkter og løsninger som bidrar til økt livskvalitet for personer med kortvarig og permanent nedsatt funksjonsevne.

I samarbeid med Sunnaas Sykehus og designpartner Halogen er visjonen å utvikle en plattform som bidrar til en aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon. Målsetningen er økt aktivitetsnivå gjennom selvbestemmelse, inkludering og mestringsopplevelser for et stort mangfold av mennesker og alle som av en eller annen grunn ikke kan høre og lese norsk.

Basert på innsikt og en bredde av behov har designstøtten bidratt til å spisse en konseptretning for videre utvikling.
Vår løsning – Smart Cognition AS

Smart Cognition er en ideell virksomhet som utvikler nye produkter og løsninger som bidrar til økt livskvalitet for personer med kortvarig og permanent nedsatt funksjonsevne.
Sunnaas Sykehus og designpartner Halogen har en visjonen om å utvikle en plattform som bidrar til en aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon.
Foto: Halogen
Sunnaas Sykehus og designpartner Halogen har en visjonen om å utvikle en plattform som bidrar til en aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon.
Basert på innsikt og en bredde av behov har designstøtten bidratt til å spisse en konseptretning for videre utvikling.
Foto: Halogen

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.