Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Hvem er du?
– Jeg er Atdhe Illyrian Belegu. Dette spennende navnet har en kosovoalbansk opprinnelse. Jeg er 27 år, og kommer fra vakre og rolige Drammen. Jeg er utdannet sivilarkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole.

– Hva betydde det for deg å DOGA-merket nykommer?
– DOGA er et viktig tannhjul i maskineriet som gjennom innovasjon i design og arkitektur drar mot en bærekraftig omstilling i norsk økonomi og næringsliv. Prosjektene som synliggjøres av DOGA er noen av de beste i landet, dermed var det å få merket en viktig anerkjennelse av mitt arbeid.

03 Assembly Palace. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Atdhes masteroppgave «03 Assembly Palace» handlet om bydelen Fjell i Drammen, der han selv har vokst opp. I oppgaven tar han utgangspunkt i et nedlagt handlesenter, og viser hvordan det kan transformeres til et levende samlingssted for lokalmiljøet.
Foto: Atdhe Illyrian Belegu

– Hvilket prosjekt fikk du prisen for?
– Jeg vant med prosjektet 03 Assembly Palace, som tar utgangspunkt i den mangfoldige drabantbyen Fjell i Drammen, der jeg vokste opp. En stigmatisert bydel, regnet som et underutviklet og utrygt område. Prosjektet er stemmen innenfra som forteller en annen historie, og viser en annen vei til bydelsutvikling; en der Fjell ikke justeres etter fordommene utenfra, men får muligheten til å fortelle sin egen historie, med utgangspunkt i stedets ånd, kvaliteter og ressurser.

– Hva gjør du nå?
– Gjenbruk og ombruk utgjør en stor del av den bærekraftige omstillingen. Dette er et felt som både jeg personlig har stor interesse for, og et felt som vi hos Mad arkitekter setter høyt, og som vi ønsker å ta en lederrolle i. Det har for eksempel vært svært givende å jobbe med gamle St. Olavs Plass 5 – en av arkitekt Erling Viksjøs perler i Oslo – og løfte bygget til ny prakt, klart for fremtiden.

Atdhe Illyrian Belegu
Her mottar Atdhe Illyrian Belegu DOGA-merket nykommer 2019. Atdhe er utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og jobber i dag i MAD arkitekter i Oslo.
Foto: Sverre Chr. Jarild

– Hva er ditt beste tips til andre som vil søke?
– For meg var det viktig at masteroppgaven ble en klar beretning om hvem jeg er og hvem jeg ønsker å være, som arkitekt. Dette tilførte prosessen et personlig aspekt som drev arbeidet frem. Uansett hva du velger å jobbe med, ha tro på det du gjør, og våg å utfordre vedtatte sannheter! 

– Hvem vil du oppfordre til å søke DOGA-merket nykommer?
 Hvert år forsøker jeg å få med meg diplomprosjektene fra Bergen Arkitekthøyskole, og jeg må si at jeg blir både stolt og overrasket over nivået og dybden på mange av disse. Jeg vil oppfordre masterstudenter fra Bergen Arkitekthøyskole om å kaste seg på.

Vurderer du å søke?

Søknadsfrist for DOGA-merket 2020 var 16. september. Følg med for informasjon om neste søknadsrunde.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.