Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket nykommer

Prosjektnavn

03 Assembly Palace

Utøver

Atdhe Illyrian Belegu

Utdanning

Master i arkitektur (Bergen Arkitekthøgskole, BAS)

Veiledere

Anders Rubing og Thomas Wiesner

 

Masteroppgaven 03 Assembly Palace bygger på overbevisningen om at svaret på god bydelsutvikling ligger i bydelene selv. Prosjektet søker i det som allerede er, og viser hvordan en bydel som henger etter i den øvrige utviklingen i Drammen kan styrke og videreutvikle sine allerede eksisterende kvaliteter og muligheter gjennom å studere og forstå bydelens beboere og områdets rytme og infrastruktur.

03 Assembly Palace tar utgangspunkt i det nedlagte handlesenteret Fjell senter, og viser hvordan forlatte steder kan transformeres til levende samlingssteder for lokalmiljøet.

Skreddersydd bydelsutvikling

Drammen har de siste ti–tjue årene vært gjenstand for en storstilt satsing på fornyelse og forskjønning av både sentrum og bydelene. Masteroppgaven stiller spørsmål ved hvordan transformasjonen foregår, og gir uttrykk for en bekymring for at utviklingen ikke tar hensyn til bydelenes egenart, men heller – av økonomiske og praktiske årsaker – streber etter en «felles oppskrift».

Ved å fordype seg i det nedlagte kjøpesenteret Fjell senter og se på hvordan det kan omgjøres til et fleksibelt og anvendelig samlingssted – for mangfoldet i bydelen – gir oppgaven spennende innsikter i hvordan lokalmiljøet kan omskape eksisterende strukturer til sosialt bærekraftige møtesteder.

03 Assembly Palace. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
03 Assembly Palace ser på hvordan vi kan transformere forlatte bygninger til samlingssteder i lokalmiljøer.
Foto: Atdhe Illyrian Belegu
03 Assembly Palace. Vinner av DOGA-merket nykommer 2019.
Prosjektet bruker det nedlagte handlesenteret Fjell senter i drabantbyen Fjell i Drammen som eksempel.
Foto: Atdhe Illyrian Belegu

Juryens uttalelse

Prosjektet 03 Assembly Palace viser hvordan man kan videreutvikle eksisterende kvaliteter i stedet for å rive ned og bygge nytt i byfornyelsesprosjekter. Ved å legge vekt på det lille og det nære – det dynamiske fellesskapet og det komplekse individet – skaper 03 Assembly Palace et åpent og fleksibelt rom for sosial bærekraft i en utsatt bydel.  

Det er spennende hvordan det «uferdige designet» er selve designet. Nedstrippingen av lokalet gjør at det kan brukes til flere typer aktivitet, og det er fin måte å løfte frem innbyggernes forskjellige sosiale behov og ønsker på. For eksempel er det lett å se hvordan Fjell senter kan bli et sted å være for ungdommene i bydelen.

Om DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer er en årlig prisutdeling som løfter frem de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte designere og arkitekter. Formålet med prisen er å vise at studenter og nyetablerte er viktige bidragsytere når vi skal skape de beste løsningene for fremtiden. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1991 og het tidligere Unge Talenter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.