Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
En mann står midt i et rom foran et speil. I speilet ser vi mannen bakfra. I rommet sitter det flere tilhørere. På speilet er det hengt opp flere rosa post-its og på veggene er det plakater.

Sarpsborg kommune var del av Gnist-programet i 2023 og jobbet for å bygge en ny samarbeidskultur for en del av områdesatsningen i Østre bydel.

Foto: Sarpsborg kommune

Tilbudet er gratis og retter seg mot ansatte i kommuner og fylkeskommuner og andre som er engasjert i utviklingen av sine lokalsamfunn. 

Det består av fire nettseminarer med oppfølgingsmøter, og vil gjennomføres i perioden september–november 2024.

Les mer om hva du kan lære og meld deg på seminarene:

Bli inspirert av fagfolk

På disse seminarene vil du bli introdusert for nye innganger til lokalsamfunnsutvikling gjennom foredrag og samtaler med nytenkende, inspirerende fagfolk. Du vil også få høre fra kommuner som har gode erfaringer fra tidligere Gnist-prosesser. 

Videre vil du bli oppfordret til å innføre nye metoder og verktøy på egen arbeidsplass og få relevante oppgaver. Oppgavene kan diskuteres med dine kollegaer og våre fageksperter på oppfølgingsmøtene som settes opp mellom seminarene.

Løs utfordringer og bygg kompetanse

Gnist kompetanse er et frittstående tilbud som vil gi deg innsikt i hva som skal til for å lykkes med lokalsamfunnsutvikling. Det gir en innføring i bruk av verktøy og metoder fra design- og arkitekturfagene og eksempler som viser at det er mulig løse utfordringer og bygge endringskompetanse samtidig.

Tilbudet kan også være startpunktet for det tredelte Gnist-programmet, som i tillegg til Gnist kompetanse, inkluderer Dybdekurs i designdrevet innovasjon og Gnist innovasjon.

 Les mer om Gnist-programmet her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.