Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Hvordan vi bygger industrien vår, handler også om hvordan vi bygger samfunnet vårt. Med Dialogverktøy for grønne industrietableringer har vi fått et rammeverk for samtalen mellom de involverte, slik at prosjektet skal bli så bra som mulig både for utbygger, lokalsamfunnet og miljøet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Portrettbilde av næringsminister Cecilie Myrseth.
– Hvordan vi bygger industrien vår, handler også om hvordan vi bygger samfunnet vårt, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

På oppdrag fra regjeringen har DOGA og Siva utviklet et nytt verktøy for en grønnere industri. Verktøyet ble overrakt statssekretær Vegard Wennesland i Nærings- og fiskeridepartementet i dag. Oppdraget er en del av Grønt Industriløft – et ambisiøst initiativ fra regjeringen som skal bidra til å kutte klimagassutslipp, øke eksporten og skape nye arbeidsplasser. 

Last ned Dialogverktøy for grønne industrietableringer her (pdf)

Styrker lokalsamfunnene

DOGAs rolle er å sørge for at prinsipper fra design og arkitektur blir tatt med i etableringen av den nye grønne industrien, for å ivareta en helhetlig og bærekraftig steds- og næringsutvikling.

– Ved å integrere designperspektiver og arkitektoniske prinsipper fra start, kan vi skape bærekraftige industrietableringer som harmonerer med vårt ansvar for miljøet og samtidig styrker lokalsamfunnene rundt. DOGA er stolt over å bidra til denne viktige dialogen og ser frem til å se hvordan verktøyet kan være med på å forme fremtidens industrielle landskap, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. 

Dialog skaper tillit 

Dialogverktøy for grønne industrietableringer er utviklet i et samarbeid mellom DOGA og SIVA, og en ekspertgruppe på 15 aktører fra ulike fag og sektorer. Formålet med verktøyet er å inspirere aktører med ulike interesser til å samarbeide om grønne industrietableringer. Som pådriver for bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge, hjelper Siva de gode prosjektene fra idé og hele veien til industriproduksjon. Dialogverktøyet vil gjøre denne prosessen mer effektiv og smidig, mener Sivas administrerende direktør, Jan Morten Ertsaas:  

Økt samarbeid og tillit mellom industrietablerere og vertskapskommuner vil bidra til å redusere konflikter og fremme en mer effektiv og smidig prosess. Målsettingen er at dette skal bidra til raskere industrietableringer, men også sikre bedre ivaretagelse av miljøhensyn og samfunnsmessige behov. 

Gjennom Dialogverktøyet gis ulike innganger til dialog for å utforske temaer, avdekke dilemmaer og illustrere muligheter i møtet mellom industriaktører, vertskapskommuner og andre involverte.

Det inkluderer forbilder hentet fra Norden, som gir konkrete eksempler på hvordan målsettingene kan realiseres. Målet er å heve ambisjonene i norske, grønne industrietableringer.

Fellesskap, bærekraft og skjønnhet

Dialogverktøyet bygger på tre kjerneverdier – fellesskap, bærekraft og skjønnhet. Disse verdiene er inspirert av EUs storsatsing på bærekraftig byutvikling, New European Bauhaus, og understreker viktigheten av å koble grønn omstilling nærmere dagliglivet og fysiske omgivelser for å skape endring. 

– Det er nettopp i møte med store utfordringer og komplekse problemstillinger det er behov for å ha måter å gripe fatt i ting, vise vei og skape ny mening – både gjennom prosesser og i de fysiske løsningene. Vi trenger nye modeller for å forstå hva vi står i, vi trenger gode verktøy for å komme videre og vi trenger gode forbilder som viser hva som er mulig å få til, sier Hjemdal.

Et av ni forbildeprosjekter

Dialogverktøyet ble overrakt ved Motek og Ahlsells hovedkvarter i Alf Bjerckes vei 22 utenfor Oslo. 

Alf Bjerkes vei 22 er et av ni forbildeprosjekter som presenteres i Dialogverktøyet. Her kan du lese mer om hva som gjør dette prosjektet til et forbilde for grønne industrietableringer.  

Logistikkaktørene Motek og Ahlsell har flyttet sammen i et nytt felles bygg med delte funksjoner. Målet var et vakkert, bærekraftig og effektivt bygg som gjør virksomhetene rustet for framtiden.

Nybygget bruker kun 20 prosent av tidligere areal for de to leietakerne. Dette er oppnådd ved samlokalisering og integrering av funksjoner og robotbetjening av det nye lageret.

Det er brukt mye tre og har blitt jobbet med variasjon i uttrykk og materialer. Prosjektet har også gjenbrukt en rekke materialer fra de to opprinnelige byggene. Eksempler er knust betong i veiopp- bygging, belegningsmaterialer for veier og plasser, og gjenbruk av betongsøyler og dragere som terskler i regnbed.

Det er etablert et attraktivt grøntanlegg både rundt og på bygget, herunder et av Norges største grønne tak på 16 000 kvadratmeter. På taket fordrøyes og oppsamles regnvann til utomhus vannbehov. Det er beplantet med lokale arter og rommer også bikuber og oppholds- soner med ulike tilbud for de ansatte.

Bygget har svært høy miljøkvalitet, med BREEAM Excellent- sertifisering og fossilfri byggeplass. Solcelleanlegget på taket leverer 220 000 kWh per år. Prosjektet har også etablert åtte hurtigladere for elektriske lastebiler på lasterampene.

Hva er grønn industri?

Industri kan regnes som grønn når den gir reelle utslippskutt og utvikler en sirkulær produksjonsmodell som ikke overskrider klodens bæreevne. Virksomhet som omstiller fossilt til CO2-fritt forbruk, som batterier og havvind, er grønn industri.

Arkitektur og design har en viktig rolle i utviklingen av systemer, tjenester og fysiske løsninger for fremtidens grønne industrietableringer. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.